VERSPREIDT DE EDESE BURGEMEESTER VERHULST NEPNIEUWS?

Donderdag 11 november j. l. was er een raadsvergadering. Het besluitvormende deel van die vergadering begon om 16.00 uur.  Aan het begin van die vergadering hield de burgemeester een korte voordracht met de titel “corona update”.

Natuurlijk heb ik die voordracht op de televisie bezien. Ik was zeer benieuwd wat hij te zeggen had over de cornona-pandemie.

Zeker omdat aan het begin van die middag bekend werd dat op deze dag, 11 november dus, een record aantal besmettingen door het RIVM was gemeld: 16.364 besmettingen!! Nogmaals, ik was reuze benieuwd wat hij ging zeggen over die nieuwe desastreuze cijfers. Gelukkig, en dat bedacht ik tegelijkertijd, heeft de burgemeester de beschikking over een riante hoeveelheid gemeentelijke communicatie-adviseurs, naar verluidt ruim 30 adviseurs!! Het zou dus heus wel goed komen!

Tijdens zijn presentatie had ik voor me liggen zijn boekje “Stakende stemmen”.

In dat boekje fulmineert hij tegen nepnieuws. Nadat het boekje uitkwam heeft de burgemeester  enkele interviews gegeven aan bijvoorbeeld het weekblad BinnenlandsBestuur. Een citaat van hem uit dat interview in dat blad: “Iedereen communiceert maar raak zonder enige terughoudendheid en zonder hoor en wederhoor”. Een tweede citaat: “Digitale platforms slingeren nepnieuws de wereld in” . Nog een derde citaat uit datzelfde artikel: “Dat gebeurt ook op het lokale digitale platform in Ede, EdeDorp”.

Even terug naar zijn voordracht tijdens de raadsvergadering van 11 november j.l. Kort na 16.00 uur deelde de burgemeester mee dat hij een paar lichtpuntjes zag op basis van door hem verkregen informatie. Hij zei ook het volgende: “De piek is achter de rug, volgens voorzichtige schattingen”

Nota bene, een paar uur daarvoor had het RIVM meegedeeld dat er die dag een record aantal besmettingen was, 16.364 besmettingen, nog nooit zo hoog in Nederland. Dus de burgemeester bracht blijkbaar nepnieuws naar buiten, ondanks het regiment communicatie-adviseurs waar hij de beschikking over had. Zo simpel is dat waarschijnlijk.  Volgens hem was de piek achter de rug.

Daar klopte helemaal niets van.

Dat is ernstig. Vooral omdat hij onlangs zo nodig een boekje moest schrijven over nepnieuws! Daar heeft hij toch zo’n hekel aan?  Daarom lijkt het mij een goede zaak dat de burgemeester op korte termijn 2 zaken gaat regelen:

  1. een tweede druk van zijn boekje “Stakende Stemmen”;
  2. een nieuw hoofdstuk met de titel: “De burgemeester slingert nepnieuws de wereld in”.

A.s. donderdag zal de burgemeester weer aan het begin van een raadsvergadering de gemeenteraad informeren over de stand van zaken in het kader van de corona-epidemie.

Ik verwacht dat de burgemeester zijn voordracht zal beginnen met het duidelijk, helder en eerlijk vertellen over de verkeerde informatie die hij op 11 november j.l. heeft verstrekt aan de gemeenteraad.

Maar wellicht doet hij dat niet!

Dan weet ik bijna zeker dat hij de gemeenteraad op 11 november j. l. geruststelde door middel van het verstrekken van onjuiste informatie; die informatie was blijkbaar gewoon nepnieuws!  

1 thought on “VERSPREIDT DE EDESE BURGEMEESTER VERHULST NEPNIEUWS?

  1. Wat is het nut dat de raad elke keer een voordracht krijgt van de burgemeester over corona? Kunnen zij zelf niet het nieuws lezen? Erg storend dat we een 2e Hugo de Jonge hebben die zichzelf liever hoort praten als dat hij met echte oplossingen komt.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *