SPREEKT DE BURGEMEESTER DE WAARHEID?

Afgelopen donderdagavond was er weer eens een gemeenteraadsvergadering. De burgemeester ging in het openbaar, ook via de lokale tv, een corona-update houden. Nou, dat beloofde spannend te worden. Want het zou gaan over de acties van de horeca op zaterdag 15 januari jl. en de actie van het museum Kröller-Müller op woensdag 19 januari jl.

Voor de raadsvergadering twitterden D66 en de VVD dat de gang van zaken rond het handhaven door de burgemeester “bizar” was. Ze zouden de burgemeester weleens dringende vragen gaan stellen. Dat beloofde nogal wat!

Echter, wat een slappe vragen, vol met excuses vooraf, omdat er vragen werden gesteld, over dezogenaamde “bizarre” manier van handhaven door de burgemeester. De VVD ging ook namens D66 vragen stellen. Ach, D66 in Ede, vooraf net doen alsof je heel boos bent op de burgemeester en vervolgens laat je het afweten.

Wat was het resultaat? Bijna kwamen er vooraf verontschuldigingen van de VVD omdat er vragen zouden worden gesteld. Vervolgens kwam daar de partij GemeenteBelangen nog overheen. Die complimenteerde de burgemeester voor de wijze waarop hij gehandeld had. Ja hoor, gisteren stond er een redactioneel artikel in Ede met de kop: “Raad heeft burgemeester complimenten over omgang met ludieke corona-acties”.

Zo, het volk kan weer rustig gaan slapen. Alhoewel? De burgemeester deed in zijn praatje over corona enkele bijzondere uitspraken. Bijvoorbeeld (citaat Edestad): “Maar het museum Kroller-Muller had de actie niet aangekondigd, ze zochten vooraf geen contact”. Ook in de tv-uitzending, tijdens de raadsvergadering, zei de burgemeester exact hetzelfde.

Wat staat daarover in een redactioneel artikel van dagblad De Gelderlander? Een citaat, in het artikel tussen aanhalingstekens! Het museum Kröller-Müller zei het volgende: “We hebben een melding gedaan bij de veiligheidsregio en contact gehad met de burgemeester van Ede. Die gaf aan de actie niet goed te keuren en kondigde aan te gaan handhaven”.

In een tweede artikel van het dagblad De Gelderlander staat er het volgende over: “Een aantal musea in de Achterhoek blies naar aanleiding van het besluit van de Veiligheidsregio hun protestacties af. Het museum Kröller-Müller had daartoe nog niet besloten. Men had namelijk nog niets gehoord van de gemeente Ede. ‘s Avonds liet de gemeente Ede in eerste instantie weten de actie wel te gedogen en niet te gaan handhaven. Later kwam men daar op terug”

De uitspraken van de burgemeester tijdens de raadsvergadering staan lijnrecht tegenover de letterlijke citaten in het dagblad De Gelderlander; dat is opmerkelijk!

Ook opmerkelijk is de wijze waarop de burgemeester slechts terloops sprak over de gemeentelijke waarschuwingen die aan de horeca en het museum zouden zijn gegeven. Aan het museum is nota bene een officiële waarschuwing gegeven. De horeca heeft geen officiële waarschuwing gekregen!

Een wereld van verschil in benadering door de burgemeester tijdens de raadsvergadering!! Zou de burgemeester afgelopen donderdagavond in het openbaar de waarheid hebben gesproken?

Gezien zijn uitspraken en gezien de letterlijke citaten in het dagblad De Gelderlander kunnen daar vraagtekens bij worden gezet.

Maar dan de gemeenteraad? Die zou vragen gaan stellen over dat zogenaamde “bizarre” handhavingstraject van de burgemeester. Daar kwam niets van terecht. De burgemeester heeft een en ander fraai gepareerd. Er bleef niets over van de vragen van de VVD. Slechts een juichend artikel in EdeStad.

Ook de partij GemeenteBelangen vond het optreden van de burgemeester fantastisch! Wel heeft die partij GemeenteBelangen nog een probleem. Niet zomaar een probleem, neen, letterlijk iets gigantisch groots!

In het verkiezingsprogramma van die beweging staat het volgende (citaat): “Handhaven hondenpoepoverlast”. Ik word er stil van. Wil een politieke partij echt de hondenpoep overlast in standhouden? Mocht die partij vanaf maart a.s. in het nieuwe college van burgemeester en wethouders komen, dan kan in het coalitieakkoord het volgende komen te staan:

“Handhaven hondenpoepoverlast”. Misschien wordt dat zelfs de nieuwe slogan voor dat coalitieakkoord in Ede: “Handhaven hondenpoepoverlast”; en dat op de voorpagina!

Maar even terug naar het corona-optreden van de burgemeester tijdens de raadsvergadering. Sprak hij de waarheid over zijn eigen handhavingstraject? Daar ga ik geen antwoord opgeven. U geachte lezer, weet immers genoeg voor een eigen afweging. Of zoals laatst een voormalig gemeenteraadslid tegen mij zei: “Wellicht was het een leugentje om bestwil”.

Het betrof overigens een geheel ander onderwerp. Maar dat uiteraard terzijde!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.