MAURITSKAZERNE TE EDE IN HANDEN VAN DEFENSIE?

In deze column laat ik mijn fantasie de vrije loop!!

Enkele maanden geleden heeft de Afdeling Vastgoed van het Ministerie van Defensie de Mauritskazerne in Ede teruggekocht van de gemeente Ede. Dit gebouw stond reeds enkele jaren leeg nadat het particuliere voedselattractiepark de World Food Experience, dat in dat gebouw zou worden gevestigd, een stille dood was gestorven.

Waarom is deze kazerne teruggekocht van de gemeente Ede?

Het Defensievastgoed is versnipperd, verouderd, inefficiënt en dat belemmert een goede bedrijfsvoering. Het vastgoed is ook onvoldoende duurzaam. Defensie wil de onafhankelijkheid van aardgas vergroten en de CO2-uitstoot verkleinen. De keus om de Edese kazerne terug te kopen was eenvoudig. In de eerste plaats de uitkomsten van de DUMAVA-subsidieregeling (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed). De subsidie-aanvraag, die gedaan was door de gemeente Ede, werd in eerste instantie afgekeurd. Mede omdat die subsidie aangewend zou worden ten behoeve van een particulier voedselattractiepark in dit gebouw. Echter van meet af aan werd al gauw duidelijk dat Defensie belangstelling had voor deze kazerne. Kortom, de subsidie-aanvraag kon worden aangehouden en werd, na aankoop van het gebouw door Defensie, alsnog goedgekeurd.

In de tweede plaats is de Mauritskazerne gesitueerd naast de Ginkelse heide. Hierop wordt in dit uitgebreide persbericht nader ingegaan.

Want waarom is die kazerne voor Defensie zo belangrijk? Defensie wenst samen met de gemeente Ede militaire oefen- en trainingsmogelijkheden behouden. Daarnaast wordt een boost gegeven aan regionale werkgelegenheid en/of bedrijvigheid.

Het ligt in de bedoeling dat het aantal Leopard 2A6-gevechtstanks uitgebreid zal worden. Momenteel heeft Defensie 18 van deze tanks geleased van Duitsland. Hiervoor is de Mauritskazerne in Ede een ideale uitvalsbasis. Letterlijk naast de deuren van deze kazerne kan worden uitgereden naar de Ginkelse heide, alwaar in de nabije toekomst jarenlang intensief geoefend zal worden.

De gemeente Ede heeft ook inmiddels een gedeelte van de Frisokazarne aangeboden aan Defensie. Gezien de centrale ligging in Nederland zal deze kazerne gebruikt kunnen gaan worden door de professionele muziekkorpsen van Defensie. Dit in relatie met de aldaar nu reeds aanwezige professionele oefenruimtes ten behoeve van muziekbeoefening. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders de al in Ede aanwezige gerestaureerde M4 105mm Sherman-tank aangeboden aan de parate tankeenheid. Hiermee zou, volgens het college, de stootkracht van de tankeenheid aanzienlijk vergroot worden. De Staf Commando Landstrijdkrachten is inmiddels van mening dat het gemeentelijk aanbod, hoewel best wel lief bedoeld, niet geaccepteerd zal worden. Tegelijkertijd vroeg de legertop zich of de gemeente Ede wel voor een natuurvergunning had gezorgd voor het onbeperkt kunnen oefenen door tanks op de Ginkelse heide. Wel zou, zo heeft het leger aan Ede meegedeeld, een lid van het Koninklijk Huis als openingshandeling van de nieuwe tankkazerne de Shermantank kunnen gaan besturen op de Ginkelse heide.  

Belangrijk vindt de regering van Nederland dat de gemeente Ede weer uitgroeit tot een echte garnizoensstad, zodat de militaire glorie die ooit aanwezig was in Ede, weer terugkomt. Mogelijk dat zelfs op iedere Koningsdag in Ede de miltaire optochten weer teurgkeren. Daar ligt nog een belangrijke taak voor de gemeenteraad van Ede. Voor dit hoogste bestuursorgaan van de gemeente Ede zal in de jaarlijks te houden militaire optochten een plaatsje worden vrijgehouden. Enkele gemeenteraadsleden hebben zelfs nu al geopperd in militaire kledij te gaan mee marcheren. Ten behoeve van verbinding tussen Defensie en de inwoners van Ede lijkt dit vooralsnog een goede gedachte. Zo’n verbinding kan natuurlijk ook positieve gevolgen hebben ten behoeve van de integratie van tanks in de wijken van Ede. 

Door deze toezegging van Defensie werd de gemeente Ede te enthousiast. Het openlucht-theater werd door deze gemeente aangeboden aan Defensie vanwege de hoogteverschillen in dit theater. Tanks kunnen op deze locatie ideaal oefenen, zodat verplaatsing van tanks naar de Duitse legerplaats Seedorf niet aan de orde behoeft te komen. Echter deze op zich positieve gedachte van de gemeente Ede is inmiddels niet overgenomen door Defensie.

Wel wordt Ede nog meer op de kaart gezet. Daar kunnen wij, alleen samen met ons allen, zeer trots op zijn!!

Naschrift

Inmiddels is bekend gemaakt dat, dankzij naspeuringen van een oplettend gemeenteraadslid, de gemeente Ede geen natuurvergunning had aangevraagd ten behoeve van de Ginkelse heide. In het koopcontract van de Mauritskazerne was een ontbindingclausule opgenomen. Zonder natuurvergunning gaat de verkoop aan Defensie niet door.

Kortom, ten behoeve van het particuliere voedselattractiepark en de tankdivisie waren geen natuurvergunningen aangevraagd, terwijl nota bene de verantwoordelijke wethouder nadrukkelijk in het openbaar meerdere malen heeft verklaard dat zoiets in het geheel niet nodig was!

Toch ging het praatje rond op de nieuwsjaarsreceptie van de gemeente Ede in de maand janauri 2023 dat de gemeente Ede, met als aanvoerder wethouder Meijer, gewoon doorgaat, samen met een stichting, met het realiseren van het inmiddels beruchte voedselattractiepark. Geachte lezer, snapt u het nog? Of zou die wethouder de uitspraak van de Raad van State niet zo belangrijk vinden? Had een paar jaar geleden een lid van het Koninklijk Huis toch gezegd dat een bepaald onderzoek naar de gedragingen van de Argentijnse regering slechts “een mening” was? Zou wethouder Meijer ook zoiets vinden over de uitspraak van de Raad van State over het ontbreken van een natuurvergunning voor de Experience? Ach, ik voorspel dat de Raad van State het in de komende jaren nog weleens druk zou kunnen krijgen met de voedselstrapatsen van de gemeente Ede. Daar verheug ik me nu al op!!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *