HET VOEDSELATTRACTIEPARK EXPERIENCE TE EDE

De fractievoorzitter van de partij Mens en Milieu van de gemeenteraad van Ede heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Ede om informatie over dat park openbaar te krijgen. Dat is gelukt! Een paar dagen geleden zijn vervolgens vele berichten tussen de gemeente Ede en de Stichting World Food Center Ede openbaar gemaakt. Tientallen berichten met belangrijke informatie.

Bijvoorbeeld de voortgangsrapportage van april jl. van die stichting. Volgens de openbaar gemaakte berichten hadden de stichting en de gemeente Ede het ongelooflijk druk om samen een voortgangsrapportage te maken waarin een paar zaken voor de gemeenteraad gewoon werden weggelaten. Want in die maanden was al bekend dat de Stichting Milieu Werkgroepen Ede (SME) een beroep had ingediend bij de Raad van State over het bestemmingsplan. Zoiets werd niet gemeld aan de gemeenteraad in die rapportage. Ondertussen vertelt de eerstverantwoordelijke wethouder Meijer aan iedereen dat de Stichting WFCE een zelfstandige stichting is. Nou, dus niet. Uit de openbare berichten blijkt zonneklaar dat er een innige samenwerking was en is tussen de gemeente Ede en de stichting.

Ook heeft de stichting informatie verschaft aan de lokale politici die het nieuwe college van Ede gingen vormen. Heb ik nu goed begrepen uit die informatie dat overwogen werd om een gedeelte van de Mauritskazerne te verkopen aan de TEKA-groep? Dan de nieuwe aanbouw Arcade: ook daar werd gesproken om dat niet door te laten gaan. Ach, dat hoeft toch niet de gehele gemeenteraad te weten?

Nogmaals de voortgangsrapportage uit het voorjaar 2022 die gemaakt is door de Stichting WFCE. Weer uit de nu openbaar gemaakte berichten blijkt dat het college van burgemeester en wethouders ervoor gezorgd heeft dat er aanpassingen in de rapportage terecht kwamen. Hoezo een zelfstandige stichting?

Dan nog een fraai voorbeeld.

Voorzitter (maandelijkse vergoeding van € 1.000,–) van het bestuur van de Stichting WFCE is de heer C. van der  Knaap, oud-burgemeester van de gemeente Ede. Tegelijkertijd is hij voorzitter (ook een maandelijkse vergoeding?) van de ANBI-stichting die aan het voedselattractiepark verbonden is. De gemeente Ede deelt mee in een openbaar gemaakt bericht dat juridisch zoiets niet mogelijk is. Het is juridisch niet toegestaan dat de heer C. van der Knaap tegelijkertijd die twee functies bekleedt, althans volgens de gemeente Ede. Je kunt dat ook lezen in een bericht waarin een extern adviesbureau genoemd wordt. Wat gebeurt er verder in dat kader? Gaat de gemeenteraad iets doen? Natuurlijk niet!

Dan de voortgangsrapportage van die stichting WFCE die net gepubliceerd is. Helaas staat er geen datum op, maar dat is een kleinigheid. Opeens staat hierin wel informatie over het beroep bij de Raad van State dat is ingediend door de SME. De stichting en de gemeente Ede kunnen niet anders, want binnenkort zal er toch een uitspraak zijn van de Raad van State over het attractiepark. In de rapportage van de stichting staat ook dat extra tijd nodig is, bijvoorbeeld voor het opstellen van een dekkingsplan. De stichting deelt mee in die rapportage dat er nog genoeg geld is voor een periode tot 1 juni 2023. Maar wat blijkt uit de openbaar gemaakte emailberichten? Er is, volgens die berichten, nog geld beschikbaar voor de stichting tot februari 2023 (e-mailbericht van 8 juli jl.). Waarom wordt in de rapportage essentiële afwijkende informatie gegeven? Om kritische gemeenteraadsleden de mond te snoeren?

In de rapportage staat dat het bouwbudget een tekort heeft. Ach, de VVD heeft aangegeven in een laatst gehouden raadsvergadering dat die partij vindt dat er geen overheidsgeld meer moet naar die stichting. Maar dit terzijde. In 5 bladzijden in de rapportage zevert de stichting over de mogelijke bijdragen van bedrijven en fondsen. Hetzelfde praatje houdt die stichting al jaren! Ja hoor, er is inmiddels 100.000 euro binnen van het VSB-fonds. O, sorry, dat is louter een toezegging; er is dus nog niets binnen gekomen! Dat schiet dus niet op.

Dan heeft de stichting het opeens in de rapportage over een nieuwe subsidie van het rijk: de subsidieregeling voor duurzaam maatschappelijk vastgoed; kortheidshalve DUMAVA.

Voorwaarde voor verstrekking van dat geld is dat de aanvrager eigenaar is van het pand. Is de Stichting WFCE eigenaar van de Mauritskazerne in Ede? Die stichting weet hopelijk het antwoord.

Het is, denk ik, verstandig voor de stichting om even de eerste vraag van het formulier voor de aanvraag van die subsidie nog eens goed te bestuderen,

Maar niet zo somber. Er is tenslotte binnenkort een woordvoerdersoverleg tussen een paar raadsleden, de wethouder en die stichting over de voortgangsraportage,  Dan wordt alles glad gepraat onder genot van een veganistisch hapje en een ambachtelijk, biologisch gemaakt drankje. Daarna wordt nog gauw even overlegd tussen de partijen die in de coalitie zitten en vervolgens is er een gemeenteraadsvergadering, een oordeelvormende vergadering.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders namelijk voorgesteld aan de raad. Wel heeft het college de voortgangsrapportage al vastgesteld. Hoezo? Waarom stelt het college een rapportage van een zelfstandige stichting vast?

Want de vorige rapportage van die stichting is uiteraard niet vastgesteld door het college! Ach, laat  die verantwoordelijk wethouder Meijer toch. Ik ben wel benieuwd of nu de PvdA in het openbaar tijdens een raadsvergadering iets durft te zeggen over dat attractiepark. Die partij was altijd tegen dat park, maar sinds een paar maanden, nu die partij in het college zit, is die partij een warm voorstander van het park. Dus, PvdA, zet hem op. In de laatst gehouden raadsvergadering over het park was die fractie stil, heel erg stil. Dus revanche PvdA, leg uit waarom er nog meer belastinggeld moet naar dat park. Ik verheug nu al op die raadsvergadering!          

Wat klopt er niet bij de Stichting WFCE? Enkele voorbeelden:

 • de jaarrekening rammelt aan alle kanten;
 • de voortgangsrapportages worden samen ingevuld met de gemeente Ede;
 • de bouwsom is hoger dan maximaal is vastgesteld door de gemeenteraad en provinciale staten;
 • het dekkingsplan is er niet en komt te laat;
 • intern deelt de stichting mee dat er geld is tot februari 2023 en extern wordt gezegd dat er geld is tot juni 2023;
 • de opening zou zijn in 2022 en is nu uitgesteld tot december 2024;
 • essentiële informatie wordt weggelaten in voortgangsrapportages;
 • het is niet bekend wanneer aanbesteding van de bouw zal plaatsvinden;
 • de voorzitter van de Stichting WFCE is ook voorzitter van de ANBI-stichting; dat mag niet volgens de gemeente Ede.

Ach, over een paar jaar zal de rekenkamer van de gemeente Ede ongetwijfeld onderzoek doen naar de miljoenen euro’s gemeenschapsgeld die uitgegeven zijn aan het nooit gerealiseerde voedselattractiepark te Ede. Ik kijk er nu al reikhalzend naar uit!

1 thought on “HET VOEDSELATTRACTIEPARK EXPERIENCE TE EDE

 1. Uit het natrekken van alle werkzame personen bij de stichting WFC kwam ik iets vreemds tegen. Ene heer ********* werkt sinds februari 2020 voor de stichting WFC als manager financiën. Op zijn linkedin is ook te lezen dat hij als senior adviseur Financiën & Control voor de gemeente Ede voor het project WFC heeft gewerkt (2012 tot heden). Dat is op zijn minst opmerkelijk. Vanuit zijn vorige rol zou hij invloed hebben kunnen uitoefenen op hoe de constructie met de stichting tot stand is gekomen. Om dan vervolgens in diezelfde stichting te gaan deelnemen en via een payrol achtige wijze geld binnen te harken. Dat sollicitatieproces zal vast allemaal zuiver zijn gegaan, daar heb ik geen twijfel over. Maar vreemd is het wel hoe zoiets loopt. Blijven graven!

  ** Dit mag worden gefingeerd.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *