“HET TWEEDE BRANDPUNT VAN DE STAD EDE”

Dat las ik deze week in een raadsvoorstel dat geschreven is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede. Zo’n loze uitspraak betekent veel, vooral grootspraak. Volgens het college tellen dan blijkbaar de buitendorpen niet mee. Het gaat immers louter over de stad Ede. In de tweede plaats is er dus ergens een “eerste brandpunt van de stad Ede”. Overigens gaat het raadsvoorstel over het Akoesticum dat gevestigd is in de Frisokazerne in (de stad) Ede. Wat is het Akoesticum eigenlijk? Het Akoesticum is een trainings– en verblijflocatie voor de culturele sector. 

Dan even naar dat tweede brandpunt. Iets met focus? Nou, het gaat zelfs in het raadsvoorstel over internisten!! Die komen in grote getale naar de Frisokazerne! De Nederlandse Internisten Vereniging wil daar een kantoor (of iets dergelijks) openen. Daar kom ik nog op terug.

Eerst nog even naar het Akoesticum. Daar gaat het niet goed mee. Grote financiële gaten zijn er al vele jaren en die instelling krijgt tonnen subsidie van de gemeente Ede, soms in het geheim en soms in het openbaar. Ze zijn ver achter met het betalen van de huur en willen meer subsidie en leningen van de gemeente Ede. Het Akoesticum heeft daarop iets bedacht. In de eerste plaats vinden ze dat ze “uniek” zijn. Je kunt jezelf wel uniek vinden, maar daar verdien je nog geen enkele euro mee. Dus moet het Akoesticum nu de nieuwe “culturele hotspot Friso” worden.

Dat staat namelijk in het raadsvoorstel. Geweldig, fantastisch, een nieuwe unieke gedachte. Je zit in de Frisokazerne en je wordt de nieuwe ”hotspot Friso”. Het college van Ede doet daar vrolijk aan mee. De Frisokazerne, zo schrijft het college, zal een ontvangstfunctie moeten krijgen voor de hele regio. Ik snap daar niets van. Moet de hele regio ontvangen worden? De Frisokazerne moet ook de toegangspoort worden naar de universiteit in Wageningen. Dat laatste lijkt mij te optimistisch. Heeft die Wageningse universiteit geen toegangsdeuren? Zoals gebruikelijk bij megalomane plannen van het college van burgemeester en wethouders staan in het raadsvoorstel fraaie potsierlijke bombastische zinnen. Vooruit dan maar, ik citeer even uit het raadsvoorstel: “Festivals, opleidingen, events, exposities en trainingen: er vindt van alles plaats, het zorgt voor reuring. De culturele hotspot Friso staat voor inspireren, creëren en een leven lang samen leren, vanuit cultuur”.

Zou Ede misschien de literaire hoofdstad van Nederland willen worden? Ede is tenslotte al hoofdstad van de foodvalley en bijna fietsstad van Nederland en bijna de beste winkelstad van Nederland. Naar verluidt heeft Ede zelfs de beste trottoirs van Nederland. Niet vergeten mag worden dat Ede de meeste lantaarnpalen heeft die keurig rechtop staan. Daarmee zet je Ede nationaal op de kaart.   

Dus komt er in de Frisokazerne een commercieel bedrijf genaamd Redrum. Ook dat is te lezen in het raadsvoorstel. Wat Redrum is wordt niet meegedeeld, maar zelfs op de website van de gemeente Ede kun je over Redrum iets lezen. Verbazingwekkend!

Maar weet u dat internisten heel veel met kunst en cultuur te maken hebben? Die gasten worden dus ook gehuisvest in de Frisokazerne. Worden  zij onderdeel van de unieke trainings- en verblijflocatie voor de culturele sector in Nederland? Wordt klassieke achtergrondmuziek toegelaten tot de Nederlandse operatiekamers? Gaat de gemeente Ede zoiets subsidiëren?

O ja, die gemeentelijke subsidies en gemeentelijke leningen! Valt zoiets wellicht onder de algemene groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie?

De gemeentelijke steun (bijvoorbeeld die subsidies en leningen) mag niet hoger zijn dan 80% van de kosten. Het college verwijst naar een memo van 1 juni 2023. Maar ja, destijds was er nog geen commercieel bedrijf in beeld voor de Frisokazerne, laat staan de Nederlandse Internisten Vereniging. En is dat memo nog steeds geheim!?

Het college van burgemeester en wethouders heeft het in het raadsvoorstel ook nog even over een degelijk businessplan ten behoeve van de Frisokazerne. Zoiets schreef het college ook over de World Food Experience (het voedselpretpark), ARTBASE, het Verdiepte Spoor , het World Art Center en Het Nieuwe Landgoed. Daar is allemaal niets van terecht gekomen. Maar al die businessplannen waren wel degelijk

Weet u geachte lezer dat het college van burgemeester en wethouders van Ede  blijkbaar hartstochtelijk veel van megalomane projecten houdt?. Wel moet al op 18 januari 2024 in de gemeenteraad gekletst worden over het “tweede brandpunt” van Ede. Ik ben nog steeds benieuwd waar het “eerste brandpunt” van Ede ligt.

Ach, een weekje om over het nieuwe projectje na te denken is meer dan genoeg voor de gemeenteraadsleden. Het “tweede brandpunt” moet er komen!! Het project voedselpretpark is net afgeschoten en nu al komt het college van b&w met iets nieuws!! Gewoon geweldig!! Zou de Frisokazerne mogelijk verkocht kunnen worden aan bijvoorbeeld Redrum of de Tekagroep? Zou er dan wel een verplichte openbare taxatie komen? Want er is momenteel wel een “degelijk” gemeentelijk plan om de Mauritskazerne te verkopen zonder zo’n verplichte openbare taxatie. Zou het college en de gemeenteraad weten dat via internet binnen 2 à 3 minuten een klacht kan worden ingediend bij de Europese Commissie over dit soort mogelijk schimmige decentrale overheidstransacties? 

Tot slot: het “tweede brandpunt moet er komen”. In de laatste raadsvergadering had de nieuwe wethouder Bram van der Beek (die gaat over de Mauritskazerne) zijn lijfspreuk voor ’t eerst laten horen (ongeveer 14 keer tijdens die vergadering). Die zin hoop ik nog vaak van hem te horen. Hij zei voortdurend: “dat moet nog onderzocht worden”. Gaat dat ook gelden voor de Frisokazerne? Nou, dat moet eerst nog onderzocht worden.           

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *