HET LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID EN HET JAARVERSLAG LEERPLICHT KAMPEN MET ERNSTIGE CHRONISCHE UITVALVERSCHIJNSELEN

  

Hierboven een prachtige foto van de Veenderweg in Ede! De tekst op die foto is illustratief voor het schijnbare slordige en warrige handelen van de eerstverantwoordelijke wethouder, de heer L. Meijer. Hieronder enkele voorbeelden.

De beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid 2020 – 2024 is op 5 november 2020 door de gemeenteraad van Ede vastgesteld.

Daarbij staat vermeld (in het raadsbesluit nota bene!) dat de daarbij behorende uitvoeringsagenda in het 2e kwartaal van 2021 ter informatie naar gemeenteraad gestuurd zou worden. Is dat gebeurd? Dus niet! Die agenda is pas in het 4e kwartaal van 2021 vastgesteld door het college! Waarom zoveel maanden te laat? Het antwoord is nergens te vinden.

De term uitvoeringsagenda heeft het college ondertussen vervangen door de term uitvoeringsplan. Vreemd!

Op 22 september 2020 schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de Adviesraad Sociaal Domein Ede (de ASDE) dat het college graag de adviesraad gaat consulteren over de uitvoeringsagenda van het “lokaal gezondheidsbeleid gemeente Ede 2020- 2024”.

Zou die adviesraad al om advies gevraagd zijn door het college? In het hoofdstuk 2.3. van het uitvoeringsplan worden een groot aantal partners genoemd, maar blijkbaar heeft het college de adviesraad niet geconsulteerd.!!! Althans die adviesraad staat niet in het hoofdstuk 2.3. bij de opsomming van partners, laat staan een advies van die raad!

Ik denk dat de eerstverantwoordelijke wethouder de heer L. Meijer gewoon een mooie lange schijnbaar indrukwekkende lijst heeft opgesteld, maar die adviesraad staat er niet bij. Die raad zou toch geconsulteerd worden? Dat heeft het college beloofd op 22 september 2020.

Is dat gebeurd? Waarschijnlijk niet! Wat is het resultaat? Niets! In het najaar van 2020 had het college het nog over een uitvoeringsagenda. Nu heet zoiets opeens uitvoeringsplan! Dat blijft heel raar!

Op 5 november 2020 deelt wethouder de heer L. Meijer mee dat de raad gelegenheid zal hebben voor discussie over de uitvoeringsagenda. Dus niet! Ach, slechts louter ter informatie wordt het plan aan de raad gestuurd. Ook dat is heel raar!

Op 2 november 2021, een jaar later, stelt het college het aangepaste Uitvoeringsplan Samen Gezond Ede 2021 – 2024 vast. Was er al eerder een niet aangepast plan? Wat is er aangepast? Is de adviesraad betrokken bij het opstellen van de uitvoeringsagenda?

Wat ontbreekt in de uitvoeringsagenda, pardon het uitvoeringsplan: bijvoorbeeld, geen enkel jaartal wordt genoemd in het plan, behalve op de voorkant, daar staat 2021 – 2024. Een plan is tenslotte vager dan een agenda! Het klopt dus dat er geen uitvoeringsagenda is, maar een uitvoeringsplan! Terwijl in november 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld dat er een uitvoeringsagenda komt. Zou het college, de eerstverantwoordelijke wethouder, de heer L. Meijer, artikel 13 van de Wet Publieke Gezondheid wel eens hebben gelezen, laat staan toegepast? Bijvoorbeeld welke acties worden ondernomen om doelstellingen te realiseren? In het uitvoeringsplan staan geen acties vermeld!!

Kortom, naar het zich laat aanzien gewoon prutswerk van die wethouder, de heer L. Meijer. Dus samengevat: in het hele plan van 16 bladzijden komen geen jaartallen voor. Er ontbreekt nog meer: welke acties worden ondernomen; wanneer worden acties ondernomen; door wie worden acties ondernomen? Niets van dat alles!

Ronduit beschamend zijn de jaartallen die op de flap staan van het uitvoeringsplan 2021 – 2024. Op de beleidsnota staat nog 2020 – 2024! Die beleidsnota is vastgesteld in november 2020! Die nota had al in het najaar van 2019 vastgesteld moeten worden. Dus een jaar te laat! Veel te laat! Het uitvoeringsplan plan komt vervolgens nog een jaar later naar de raad. Wij zijn nu 2 jaar verder, zonder dat er iets is gebeurd. Het uitvoeringsplan wordt louter te informatie gestuurd naar de raad. Zoals staat in schril contrast met de Wet Publieke Gezondheid, artikel 13.

Daarnaast ontbreekt bij de beleidsnota het advies van de GGD Midden Gelderland volgens artikel 16 van de Wet Publieke Gezondheid.

Bij het uitvoeringsplan ontbreken dus uiteraard ook de adviezen van diezelfde GGD en van de Adviesraad Sociaal Domein.

In het uitvoeringsplan plan is niet te zien wanneer welke acties worden ondernomen en dat is in strijd met de Wet Publieke Gezondheid.

Beste gemeenteraad, waarom zou u zo’n plan ter informatie willen ontvangen? Het lijkt mij verstandig en goed voor de gezondheid van de inwoners van Ede dat u dat plan per kerende post retourneert aan het college met uw advies dat er een uitvoeringsplan moet komen waarbij de artikelen 13 en 16 van de Wet Publieke Gezondheid leidend zijn.

Dus een nieuw uitvoeringsplan inclusief twee adviezen; een advies van de GGD Midden Gelderland en een advies van de Adviesraad Sociaal Domein Ede. Het zou ook nog kunnen dat het college reeds het plan louter ter informatie heeft gestuurd aan de raad. Dan gebeurt er niets! Het college doet in deze bijna niets wat door dat college wel is beloofd en u, beste gemeenteraad, u slaapt gewoon door!

Dat is eigenlijk ook het beste voor de gezondheid van de gemeenteraad van Ede! Maar in de lange termijn planning van de gemeenteraad staat vermeld dat het uitvoeringsplan in de oordeelvormende gemeenteraadsvergadering van 25  november a.s. besproken zal worden. Daar staat weer tegenover dat het college op 2 november jl. besloten heeft om het uitvoeringsplan ter informatie aan de raad zal sturen. Dat is, lijkt mij, verwarrend en slordig handelen van eerstverantwoordelijke wethouder, de heer L. Meijer.

Deze wethouder is overigens ook verantwoordelijk voor het sturen van het jaarverslag leerplicht 2020 – 2021 aan de gemeenteraad. Zoiets moet uiterlijk 30 september 2021 gebeuren volgens artikel 25 van de wet leerplicht. Maar dat heeft deze wethouder tot en met vandaag, 13 november, niet gedaan. Volgens de lange termijnplanning van de gemeenteraad zou dat jaarverslag op de agenda staan van de raadsvergadering van 11 november jl. Dat is niet het geval!  Dat is toch warrig en onnavolgbaar slordig handelen van de eerstverantwoordelijke wethouder, de heer L. Meijer?

Waarschijnlijk heeft hij het bijzonder druk met het World Food Center Experience. Het woord “uitstel” hoort blijkbaar bij het uitvoeringsplan van het lokale gezondheidsbeleid ėn het jaarverslag leerplicht. Zou dus het woord “afstel” horen bij het WFC Experience? Misschien wel, want de wethouder gaat natuurlijk eerst die fantastische Veenderweg aanpakken. Daar heeft hij het als onderwijswethouder nog druk genoeg mee! 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.