EEN MOOIE BRIEF VAN DE GEMEENTE EDE

Een paar weken geleden schreef ik een e-mailtje aan de gemeente Ede. Ik wilde namelijk de instructie ten behoeve van de gemeentesecretaris (de hoogste ambtenaar van een gemeente) inzien.

Een hele simpele vraag omdat zoiets heel goed geregeld is in de Gemeentewet, het artikel 103. Iedere gemeente moet zoiets hebben. Simpel toch?!!

Na een week kreeg ik een schattig antwoord, per e-mail, van de gemeente. De gemeente Ede vroeg werkelijk aan mij welke informatie ik precies vroeg.

Beste lezer, kunt u zich voorstellen dat zoiets een fantastisch en tegelijkertijd treurig antwoord is? En nadat ik uitgelachen was heb ik keurig (op dezelfde dag!) terug gemaild dat zoiets vermeld wordt in de gemeentewet, artikel 103.

En ja, ik kreeg een mooie brief als reactie daarop van de gemeente Ede. Voor de goede orde, hieronder staat de inhoud van de brief vermeld.

 

   Geachte heer,

 

   Hierbij doen wij u deze brief toekomen in antwoord op uw e-mailbericht van 18      

   oktober jl. Vanzelfsprekend uiteraard realiseren wij onszelf dat u een belangrijke 

   vraag stelde. Of  beter gezegd een terechte vraag stelde. Onze visie op de gemeentewet is

   helder: deze moet, zonder uitzondering, nauwkeurig gevolgd worden. Met nadruk stellen 

   wij dat.

   Daarop maakt artikel 103 lid 2 van de gemeentewet geen uitzondering. Maar u kunt uzelf 

   ook beseffen dat zoiets dergelijks langdurige voorbereiding vereist. Zeker gezien in het licht 

   dat in de afgelopen twee jaar er diverse gemeentesecretarissen ons terzijde hebben gestaan.

   Nu is, bestuurlijk gezien, een rustige periode gekomen en dat betekent dat ons college in de 

   nabije toekomst diverse bestuurlijke piketpalen zal gaan uitzetten om in die toekomst 

   daadwerkelijk te kunnen komen tot de instructie die u terecht noemde in uw e-mailbericht.

   Nogmaals willen wij benadrukken dat bestuurlijke rust van essentieel belang is dat die rust

   bewaard dient te worden, waarbij het al dan niet aanwezig zijn van een instructie van 

   ondergeschikt belang is.

Bij nader inzien (want het opstellen van deze brief vergt de nodige tijd) zijn wij van mening 

   dat de bestuurlijke piketpalen eveneens van ondergeschikt belang zijn en wij sturen u 

   derhalve en kortheidshalve binnenkort (de term binnenkort dient u ruim te interpreteren)  

   een e-mailbericht waarin wij u meedelen dat de betreffende onbelangrijke instructie 

   ontbreekt. Daarnaast zullen wij u meedelen dat er nog enkele wettelijke zaken zijn door ons 

   nog niet geregeld zijn. Ook de Wet openbare gezondheid is daarop geen uitzondering. Maar 

   dat wist uzelf al, zo hebben wij begrepen.

 

   Hierbij hebben wij u voldoende en zeer exact uw e-mailbericht beantwoord en wij 

   verzoeken u zichzelf voortaan te onthouden van het aan ons te versturen van dergelijke 

   volkomen terechte e-mailberichten.

                   Met vriendelijke groet,

   burgemeester en wethouders der gemeente Ede

 

Uiteraard is de bovengenoemde brief fictief. De werkelijkheid is veel erger.

Er is dus blijkbaar geen instructie ten behoeve van de gemeentesecretaris. Het zou het college van burgemeester en wethouders van Ede echt sieren zoiets te melden aan de gemeenteraad. Voorbeelden van dergelijke instructies zijn er voldoende. Kijk bij de gemeente Barneveld, Apeldoorn en Arnhem.

Maar ach, mogelijk dat de lijfspreuk van de burgemeester redding brengt:

“u bent de enige die er naar vraagt”

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *