EDESE COALITIEPARTIJ CHRISTENUNIE KOMT MET EEN FANTASTISCH INITIATIEF

De ChristenUnie heeft raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester van Ede. Uitstekende vragen! Deze partij vindt dat de gemeente Ede zich moet aansluiten bij het landelijk Jeugdfonds Sport & Cultuur. Via dat fonds kunnen vergoedingen gegeven worden voor contributie voor sport, lesgeld bijvoorbeeld voor dans- en muziekles. Wel een voorwaarde is dus dat de gemeente Ede zich aansluit bij dat fonds. Al 232 gemeenten zijn daarbij aangesloten, bijvoorbeeld de gemeente Arnhem. Dus college: wacht niet de maximale 30 dagen met het beantwoorden van die vragen. Antwoord in ieder geval niet dat één en ander nader onderzocht dient te worden. Maar beslis al op dinsdag 20 september a.s. (de eerstkomende vergadering van het college) dat de gemeente Ede zich aansluit bij dat landelijke fonds.

Kost dat gemeenschapsgeld? Waarschijnlijk, maar ook daar is een oplossing voor. Tot op heden heben twee leden van het college van burgemeester en wethouders een gezamenlijke hobby: het wielrennen; namelijk burgemeester Verhulst en wethouder De Pater. Niet alleen het wielrennen zelf maar ook het samen kijken naar commerciële wielerwedstrijden die in Ede verreden worden vinden de twee bestuurders fantastisch! Wel op kosten van de gemeente Ede, maar daarover hieronder meer.

In een memo aan de raad meldde onlangs het college van Ede dat de mogelijkheden worden onderzocht om in 2025 de Tour de Femmes naar Ede te halen. In de media roeptoetert datzelfde college dat al in 2024 die ronde naar Ede moet komen. Ik snap daar dus niets van. Dan de ronkende teksten in het dagblad De Gelderlander; citaat: “We hebben met het organiseren van het NK wielrennen (2019) en de Ladies Tour (2021, 2022) veel positieve ervaringen opgedaan”. De gemeente Ede heeft het NK wielrennen in 2019  niet georganiseerd maar de gehele organisatie werd gedaan door het Rotterdamse sportbureau Golazo. Wees daarover eerlijk! De gemeente Ede betaalde ruim 400.000 euro om dat evenement naar Ede te halen. Ook voor de 2 commerciële wedstrijden in 2021 en 2022 betaalde de gemeente Ede wellicht ruim 60.000 euro. Het zal toch niet gebeuren dat in 2024 die Tour de Femmes in Ede start, waarbij de gemeente Ede misschien wel een miljoen euro moet neertellen?

Het college heeft al meegedeeld aan de raad dat in het voorjaar van 2023 al bekend wordt wat Ede gaat betalen voor deze hobby van de twee bestuurders, de burgemeester en de wethouder van sport. Waarom moet een particuliere hobby van deze bestuurders uitmonden in het verstrekken van honderduizenden euro’s aan commerciële bedrijven om de Tour de Femmes in 2024 of 2025 naar Ede te halen?

Zou het niet veel verstandiger en eerlijker zijn voor de inwoners Ede om dit soort bedragen te bestemmen voor gemeentelijke bijdragen aan contributies en lesgelden van kinderen voor sportclubs, ballet en muziekles dan de schamele 200 euro die nu een minieme maximale gemeentelijke bijdrage is? Maar, zo wordt dan gezegd, die wielerbijdragen zijn incidenteel. Inderdaad, laten we hopen dat die incidentele gelden omgezet worden naar structurele bijdragen aan Edese kinderen die het echt nodig hebben.

Al met al: hulde aan de Edese partij ChristenUnie die een mooie aanzet heeft gegeven om sport, kunst en cultuur voor alle kinderen bereikbaar te maken. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen: de fianciering is al rond!   

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *