DE NIEUWE COLUMN VAN DE BURGEMEESTER IN EDESTAD

De burgemeester van Ede schrijft om de week een column in Edestad. Dat moet ie vooral blijven doen, met name op woensdag 5 juni 2024. Ik kom daar hieronder nog wel even op terug.

Even iets anders. Minister Hoogervorst van de VVD veroorzaakte in 2008 in de Tweede Kamer grote opschudding door zijn vinger in zijn keel te steken om te laten zien dat hij moest kotsen van de kritiek van oppositieleider Wouter Bos van de PvdA. Hoogervorst werd hiervoor berispt door de Kamervoorzitter en bood later zijn excuses aan. Zoets vergeet je niet; zo’n weids gebaar, met z’n mond wagenwijd open en al gauw werd die zeer ordinaire uiting van misnoegen nagedaan in politiek Nederland, met name tijdens een gemeenteraadsvergadering in Ede.

Een raadslid van het CDA deed kort daarna precies hetzelfde in mijn richting. Destijds was ik ook lid van de gemeenteraad. Ach, of later een excuus door dat CDA-raadslid is aangeboden? Ik weet het niet. Mocht dat het geval zijn geweest, dan heb ik dat ongetwijfeld verdrongen.

Tegenwoordig is datzelfde CDA-raadslid voorzitter van het landelijk bestuur van Scouting Nederland. Zou hij in vergaderingen van dat bestuur nog wel eens zijn vinger in zijn keel steken om enig ongenoegen te uiten? Waarschijnlijk niet. Natuurlijk niet!

Weer even iets anders. De scoutingregio Neder Veluwe vierde op 1 juni j.l. haar 50-jarig bestaan in Ede op een voormalig defensieterrein. Er kwamen verschillende burgemeesters en wethouders uit de regio op bezoek. Zou CDA-burgemeester Verhulst van Ede ook zijn opwachting hebben gemaakt? Zou hij het terrein vooraf hebben geïnspecteerd? Een dag daarvoor werd namelijk een tentenkamp, dat vlak in de buurt was gebouwd door daklozen, op last van hem ontruimd!

Natuurlijk is het louter toeval dat zo’n tentenkamp ontruimd werd door de CDA-burgemeester van Ede en dat een voormalig CDA-raadslid uit Ede nu voorzitter is van Scouting Nederland. Dat heeft niets met elkaar te maken, of toch wel?

Het terrein zag er in ieder geval spic en span uit aan het begin van de viering van het padvindersfeest op 1 juni j.l.

Dan de column van de burgemeester van 22 mei j.l. Een citaat uit die column: “Mijn oproep oordeel niet snel, beschadig niet lichtvaardig mensen vooor eigen gewin”.

Zou hij in zijn column van 5 juni 2024 kunnen uitleggen dat het ontruimen van een tentenkamp van daklozen niet bedoeld was voor eigen gewin, mede in het licht van het nauwelijks informeren vooraf van de gemeenteraad, slechts 1 dag voorafgaande aan die ontruiming?

Ik voorspel dat hij daar niets over gaat schrijven, ondanks de titel van zijn column van 22 mei j.l. die als volgt luidde:“Kijk met je hart”.

Eigenlijk zou een motie van treurnis door de gemeenteraad op 13 juni a.s. ingediend moeten worden! Dan zou de burgemeester de raad kunnen informeren dat hij niet met zijn hart heeft gekeken. Maar ik voorspel ook dat zo’n motie niet aangenomen zal worden. Laat staan dat de voorziteer van de gemeenteraad, CDA-burgemeester Verhulst, toestemming geeft om over zo’n motie gaan beraadslagen. Zoiets doe we toch niet in Ede! Laten we het vooral netjes houden.

Nou, daar is ie in geslaagd met z’n ontruiming!            

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *