De keukenmeidenroman en nog meer recreatieve dingetjes

De cultuurnota van gemeente Ede loopt van 2016 tot en met 2020. Dan zou je kunnen verwachten dat in 2020 al voorbereidingen worden gestart om vanaf 2021 een nieuwe cultuurnota te hebben. Gewoon in het najaar van 2020 zo’n nota laten vaststellen door de gemeenteraad. Simpel, toch? Maar dat is niet gebeurd. Dat is opmerkelijk. Althans, ik vind het opmerkelijk. Zou een raadslid zoiets hebben opgemerkt? Laat staan een lid van het college van burgemeester en wethouders? Nou, dat laatste wel. Er is namelijk iets heel raars gebeurd. Het college van burgemeester en wethouders van Ede heeft samen met het college van Wageningen en de provincie Gelderland aan bureau Berenschot opdracht gegeven (in 2021) om een strategische regionale cultuurvisie op te stellen. Dat klinkt heel deftig! Maar dat is, om het vriendelijk te zeggen, een beetje raar! Weet de gemeenteraad van Ede hier iets van? Wat kost het? Komt er nog een gemeentelijke cultuurnota, die er al lang had moeten zijn? Gaat de gemeenteraad iets doen, of, bijna zoals altijd, doet die raad, inclusief het college, niets? Gewoon afwachten totdat de externe adviseur iets moois heeft afgeleverd (voor veel belastinggeld!).

Waarschijnlijk, met luid tromgeroffel, wordt zo’n regionale visie gepresenteerd als iets volkomen nieuws waar iedereen heel blij mee moet zijn. Eigenlijk word je, als gemeenteraadslid, gewoon genept, een ander woord heb ik er niet voor. Wel is er nu een risico dat de burgemeester bovengenoemde zinnen gaat neersabelen in zijn tweewekelijkse column in EdeStad. Maar het woordje nepnieuws hoop ik dan niet te lezen.

Dan gewoon enkele huishoudelijke opmerkingen. Waarom is het verslag van de vergadering van het presidium (clubje van de burgemeester en de fractievoorzitters) van juni 2021 nog steeds niet vastgesteld? Zoiets zou toch te zien moeten zijn op de openbare website van de gemeente Ede!

Waar blijft het verslag van datzelfde clubje van de vergadering van september van dit jaar? Wie is voorzitter van dat clubje? Juist, de burgemeester.

Zo ga ik nog even door. Die fractievergoedingen. De verantwoording van die fractievergoedingen. Waarom wordt dat langzamerhand niet gemeld op de openbare website van de gemeente Ede?

Zouden de inwoners van Ede dan kunnen lezen of de raadsleden op kosten van de inwoners gedineerd hebben in restaurants onder het mom van fractiebijeenkomsten? Waarschijnlijk niet. Zoiets hoeft toch niet iedereen te weten.

Dan de weekagenda van het college op de openbare website van de gemeente Ede. Ik vind dat zo’n weekagenda zou moeten gaan over de toekomst, over de komende week. Wat gaat het college doen in de komende week! Maar nee hoor, de inwoners van Ede kunnen slechts lezen wat het college heeft gedaan aan uitjes in de afgelopen week. College: dus aan de slag en alvast dank daarvoor!

Dan die lange termijn planning van de gemeenteraad.

Een paar onderwerpen staan er niet op. Bijvoorbeeld een raadsvoorstel over het in Amsterdam blijven wonen van een wethouder. Vele onderwerpen zijn vertraagd. Wie is voorzitter van de gemeenteraad en wie is dus verantwoordelijk voor een ordentelijke lange termijn planning? Juist, de burgemeester. Beste meneer, maak die planning nu eens echt kloppend. Wel is er nu een risico dat de burgemeester bovengenoemde zinnen gaat neersabelen in zijn tweewekelijkse column in EdeStad. Ook dan hoop ik het woordje nepnieuws niet te lezen.

Toch nog even iets anders. Deze week las ik de betekenis van het begrip “keukenmeidenroman”.

Eigenlijk wel leuk zo’n definitie. Daar komt ie aan: een voor massaconsumptie bestemde roman zonder literaire waarde, die louter tot tijdverdrijf dient en als lectuur wordt beschouwd voor lezers met weinig scholing.

Deze definitie heeft natuurlijk niets te maken met het onlangs verschenen boekje van de burgemeester, de heer L. J. Verhulst. Maar de definitie blijft leuk, echt leuk. Wel is er nu een risico dat de burgemeester bovengenoemde zinnen gaat neersabelen in zijn tweewekelijkse column in EdeStad. Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Eerlijk gezegd, ik verheug mij daar nu al op!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *