De gemeenteraadsvergadering van 13 april 2023; een beschamende vertoning!!

Allereerst de actualisatie van de kosten die gewoon worden doorbetaald om de Stichting World Food Center Experience nog even te laten functioneren: kosten (te betalen met gemeenschapsgeld) Stichting World Food Center Experience (voedselpretpark te Ede, genaamd De Experience) voor het laten voortbestaan (kantoorkosten) van die stichting: 1 januari 2023 tot en met 20 april 2023: € 220.000,–. Dit geldbedrag is gebaseerd op cijfers die het college van burgemeester en wethouders van Ede in een memo heeft genoemd. Dus is dit volstrekt geen “nepnieuws”, maar louter de bizarre werkelijkheid.

“U ondermijnt mijn gezag”

“Ik ontneem u het woord, het is nu klaar”

“Ik wil u anders vragen om te vertrekken”

Deze uitspraken werden gedaan tijdens de raadsvergadering van 13 april jl. door de voorzitter van die vergadering.

Komen die uitspraken echt van de voorzitter van de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdagavond? Jazeker!! Zij krijste het uit!!! Nota bene in het openbaar!!

Is dat niet mevrouw Stam-Hoogstrate? Jazaker, zij is gemeenteraadslid van de ChristenUnie. Zij mocht die raadsvergadering voorzitten. Ik was daarbij en onthutst zag ik dat die mevrouw hele rare zinnen uitkraamde, nogmaals:

“U ondermijnt mijn gezag”

“Ik ontneem u het woord, het is nu klaar”

“Ik wil u anders vragen om te vertrekken”

Waar ging het over? Het onderwerp dat besproken werd was het voedselpretpark te Ede, de zogenaamde World Food Experience. Kritische vragen werden aan de wethouder (de heer Meijer, lid van de ChristenUnie) gesteld door vele raadsleden. Tijdens de denigrerende tirade van de voorzitter bedacht ik opeens dat wethouder Meijer en die mevrouw samen lid zijn van dezelfde partij, de ChristenUnie. Die mevrouw zat daar dus niet als onafhankelijk voorzitter. Maar zij was gewoon een vanzelfsprekend hulpje van “haar” wethouder.

Wat gebeurde er eigenlijk waarom die mevrouw die rare onderstaande uitspraken deed?

“U ondermijnt mijn gezag”

“Ik ontneem u het woord, het is nu klaar”

“Ik wil u anders vragen om te vertrekken”

Wel, de heer Danen, fractievolger van Mens en Milieu en deelnemer aan de raadsvergadering deed een voorstel van orde.

Wat staat er in het reglement van orde van de gemeenteraad over zo’n voorstel?

Wel, het volgende:

Artikel 21 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsleden kunnen tijdens een raadsvergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raad beslist hier terstond over.

De vergadering zou om 23:30 uur afgelopen moeten zijn. Dat was tenslotte vooraf afgesproken. Maar om 23:15 uur had wethouder Meijer vele kritische vragen nog niet beantwoord. Hij hield het, zoals hij zei, bij de grote lijnen. De voorzitter was het daar uiteraard mee eens. Echter de heer Danen wenste dat de wethouder ook de lastige vragen zou gaan beantwoorden en deed een voorstel van orde om de vergadering iets langer te laten duren. De voorzitter weigerde dat en riep, zonder schroom en zonder enige beschaafdheid, de volgende bijtende zinnen naar de verbouwereerde heer Danen:

“U ondermijnt mijn gezag”

“Ik ontneem u het woord, het is nu klaar”

“Ik wil u anders vragen om te vertrekken”

 Wat staat in het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede? Juist ja, over een ordeverzoek dient terstond gestemd te worden. Zoiets moet je echt wel weten als voorzitter van zo’n vergadering! Nou, dus niet!!

Het woord staat er letterlijk: terstond.  Maar mevrouw de voorzitter werd niet gehinderd door het gemis aan essentiële kennis van het reglement van orde en zij bepaalde dat het verzoek niet in behandeling werd genomen. Wat een onkunde en wat een beschamende vertoning om “haar” wethouder te beschermen zodat hij geen antwoorden hoefde te geven op lastige vragen. 

De heer Danen werd op ontluisterende wijze de mond gesnoerd door de voorzitter.

Het komt mij voor dat die mevrouw op korte termijn, in het openbaar, haar excuses gaat aanbieden aan de heer Danen. Maar dat doet ze waarschijnlijk toch niet. Zij heeft er mooi voor gezorgd dat de wethouder gewoon om 23:30 uur naar huis kon gaan zonder lastige vragen over het voedselpretpark te beantwoorden.

Het lijkt mij nog verstandiger van en voor die mevrouw dat ze voortaan niet meer zo’n vergadering gaat voorzitten. Weg ermee! Ze zei nota bene op hoge toon “U ondermijnt mijn gezag”. Nou, enig gezag als voorzitter heeft zij niet meer dankzij haar zeer autoritair en amateuristisch gedrag. Excuses hiervoor, ik bedoel haar lepe gedrag! Toch nog even tot slot een grappige zin uit die raadsvergadering uitgesproken door nog een ander gemeenteraadslid van de ChristenUnie. Hij zei het volgende over het voedselpretpark: “Het thema voedsel is broodnodig”. Waarschijnlijk heeft hij in de afgelopen maanden daarover lang nagedacht en voor de raadsvergadering nog even overleg gehad met de ChristenUnievoorzitter van die avond en de ChristenUniewethouder of hij zo’n uitspraak wel mocht doen. Nou, het lukte hem wel! Een hele prestatie, waarvoor ik een diepe buiging maak!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *