DE GEMEENTERAAD EN HET REGLEMENT VAN ORDE

Dat reglement regelt op welke wijze de gemeenteraad vergadert met nog een paar afspraakjes daarbij.

Het reglement is voor het laatst gewijzigd in het voorjaar van 2018. Dus straks, vlak na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s., kan dat reglement weer gewijzigd worden.

Kortom, het wordt tijd voor verandering!

Bijvoorbeeld het presidium van de gemeenteraad. Dat is nogal wat, zoiets deftigs! Alle fractievoorzitters kletsen dan samen met de burgemeester over de dingetjes die voorbij komen. Er zijn ook openbare verslagen, maar de laatste maanden gebeurt dat niet meer. Dus, wees praktisch, laat die verslagen maar, niets openbaar. Het volk hoeft niet alles te weten. De vergaderingen van dat clubje zijn besloten, dus weg met die openbare verslagen.  

Dan de agendacommissie. Wat doet dat clubje eigenlijk? Die commissie bepaalt wat besproken wordt in een raadsvergadering. Dat is best wel belangrijk! In het presidium is afgesproken, in 2021, dat binnen een half jaar, uiterlijk in december 2021, iets besloten zou worden over de agendacommissie. Want de gemeenteraad van Ede heeft wel iets unieks in gemeenteland! Deze formidabele raad heeft een agendacommissie bestaat  uit de burgemeester en de griffier. Dat is zo mooi! Er is dus in de afgelopen maanden niets besloten! De gemeenteraadsleden hoeven zich niet druk te maken waarover ze gaan praten. Dat doet de burgemeester wel, gewoon in zijn eentje! Zoiets moet je koesteren! Dus: niet veranderen en gewoon doorgaan met die uiterst ondemocratische agendacommissie. O ja, er was gisteravond een lijsttrekkersdebat. Ook over de agendacommissie werd iets gezegd. Maar, geachte lezer, een nieuwe gemeenteraad houdt zich heus nog wel koest. Die agendacommissie functioneert toch goed! Als nieuw gemeenteraadslid ben je al blij dat je in de raad zit. Dan ga je niet meteen kritisch worden naar de voorzitter van de raad.

Vervolgens artikel 14, het gebed.

Volgens dat artikel in het reglement van orde hoort dat gebed bij een raadsvergadering. Want (zo staat het in dat artikel) de voorzitter kan een gebed uitspreken voorafgaand aan een raadsvergadering.  Hoezo, voorafgaand aan de vergadering? Het is natuurlijk heel bemoedigend, fijn, enzovoort dat de voorzitter een gebed uitspreekt, maar als je als voorzitter van de raad een gebed uitspreekt voor de raadsvergadering hoort dat blijkbaar wel bij de raadsvergadering! Maar, tradities moet je omarmen, dus laat dat artikel 14, dat werkelijk niets te maken heeft met een raadsvergadering van doen heeft, nu maar gewoon staan, lekker niets veranderen!

De afspraken over de spreektijden tijdens een raadsvergadering, artikel 18.

In het presidium, u weet nog wel, dat deftige gezelschap, is daarover veel gekletst. Nadere afspraken zijn gemaakt, gewoon buiten het reglement van orde om. Een en ander zou toch enigszins precieuzer kunnen worden geformuleerd in het reglement. Nee, nee,  toch maar niet! Zoals het nu gaat is het het veel praktischer. Als je als voorzitter (de burgemeester) je irriteert aan de vele interrupties in de raad, dan bepaal je gewoon als voorzitter in de eerstvolgende vergadering van het presidium dat het anders zal gaan: minder interrupties; bijvoorbeeld per fractie 1 interruptie per halfjaar. Bijvoorbeeld: de tijd van de interruptie wordt opgeteld bij de spreektijd die een fractie heeft. Die spreektijd moet trouwens ook minder worden; ja toch! Dus artikel 18 is een fraai afgewogen artikel. Dus: niet veranderen.

Kortom, het reglement van orde behoeft niet veranderd te worden. Want in de vergaderingen van het presidium worden alles glad gestreken. In die club maak je gewoon afspraken hoe je omgaat met dat reglement. Hoe je omgaat met lastige interrupties. Hoe je omgaat met de agendacommissie.

O ja, tot slot, toch een kleine verbetering: stop met het publiceren van verslagen van vergaderingen van het presidium. In de praktijk gebeurt dat al, dus vooral doorgaan!  

1 thought on “DE GEMEENTERAAD EN HET REGLEMENT VAN ORDE

  1. Toen ik 40 jaar geleden in de Raad kwam ging het ook al over dat ambtsgebed. Hopelijk is er met andere discussies uit die tijd wat meer voortgang geboekt.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *