Stuur een mail of tweet naar Gerda Verburg

Voormalig CDA landbouwminister Gerda Verburg is toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Nationaal Park De Hoge Veluwe in Otterlo. Zij vervangt Annemiek Fentener van Vlissingen. Jammer genoeg heb ik de advertentie voor de vacature gemist. Niet zo raar want je kon ook helemaal niet op de functie solliciteren. Je moet er namelijk voor gevraagd worden. Omdat lokale kandidaten met voldoende kennis van de natuur blijkbaar niet voorhanden waren, kwam mevrouw Verburg in beeld. Een ex-landbouwminister dus, uit Woerden, die toevallig ook lid van het CDA is.

Is mevrouw Verburg geschikt voor de functie? Als persoon lijkt ze me wel sympathiek en in haar voordeel spreekt dat zij in het jaar 2000 één van de weinige CDA Tweede Kamerleden was, die voor het homohuwelijk stemde.
In de natuurkennis van mevrouw Verburg heb ik geen inzicht, maar als voormalig minister van Landbouw en Natuurbeheer, mag je verwachten dat dat wel op orde is. Bovendien heeft zij personeelswerk en arbeidsverhoudingen gestudeerd. Die kennis kan nog wel van pas komen bij de functioneringsgesprekken die zij met de directie van het Park moet voeren.

Blijft over de kennis van wat er lokaal speelt. Beleidsbeslissingen van het Nationaal Park hebben namelijk veel invloed op de directe omgeving van het Park. Dus als mevrouw Verburg dat beleid beoordeelt, is één van de vragen die zij gaat stellen: wat betekent dit lokaal?
En ja dan komen we bij iets waar op dit moment veel vrijwilligers, ambtenaren en bestuurders mee bezig zijn: de woningbouw in Otterlo. Onder andere de stikstofuitstoot maakt dit bouwen aan de oostkant van Otterlo problematisch. De oplossing zou liggen in het verminderen van het aantal veeboeren. Dat is echter niet het hele verhaal, want ook de recreatiedruk speelt een rol.

Dat zit zo. Pal naast de gewilde bouwlocatie ligt een 40 hectare groot natuurgebied, de Zandingsheide. Meer woningen betekent meer recreanten in dat gebied tenzij je het afsluit of de druk vermindert. Afsluiten wil niemand dus moet je als je wilt bouwen de druk verminderen door het gebied te vergroten.
Dat vergroten kan. De Zandingsheide grenst namelijk aan het 200 hectare grote natuurgebied het Otterlose bos. Samen meten die gebieden dus 240 hectare, waarschijnlijk groot genoeg om toenemende recreatiedruk door woningbouw te kunnen dragen.

Hier komt het Nationaal Park De Hoge Veluwe om de bocht. In 2015 plaatste het Park namelijk een hek tussen de Zandingsheide en het Otterlose bos en ging vervolgens in dat bos Safari’s organiseren. Plots was er dus in plaats van de 240 hectare vrij toegankelijk natuurgebied die er altijd al was, nog maar 40 hectare over. Concreet betekent dit dat door dit hek woningbouw in Otterlo Oost veel problematischer zo niet onmogelijk wordt. Conclusie: dat hek moet weer weg.

Weet mevrouw Verburg dit allemaal? Ik vrees van niet en ik vrees ook dat noch de directie noch de andere leden van de Raad van Toezicht haar dit gaan vertellen. Daarom moeten anderen dat doen. U en ik bijvoorbeeld. Laat mevrouw Verburg weten dat het beleid van het Nationaal Park de woningbouw in Otterlo dwars zit. Vertel haar dat daarom het Otterlose Bos weer open moet. Zeg haar dat zij binnen de Raad van Toezicht van het Park ervoor moet pleiten dat het hek weer weg gaat.

U kunt dat doen door een mail te sturen naar info@hogeveluwe.nl met als onderwerp Hek Weg Otterlose Bos of door op twitter een tweet te sturen naar @GerdaVerburg of @HogeVeluwe met #hekwegotterlosebos

Vast hartelijk bedankt voor de medewerking!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *