Pleegouders gezocht

De gemeente Ede heeft een financieel probleem. Er is een tekort van bijna 10 miljoen euro in het sociaal domein. Het komt onder andere door de toename van kosten bij de jeugdhulp. Sinds 2015 is het aantal jongeren dat op een of andere manier jeugdhulp ontvangt met 33% gestegen.

De gemeente wil die kosten beperken. Dat is moeilijk want van bezuinigingen, daar hebben we het over, wordt meestal niemand blij. Zeker niet als het om kwetsbare groepen gaat.

Een van de voorgestelde bezuinigingen is het verminderen van het aantal kinderen dat na een crisis uit huis geplaatst wordt. Spannend. Is het echt mogelijk dat kinderen die eerder vanwege hun veiligheid na een crisis uit huis geplaatst werden, nu thuis blijven wonen? Werden ze eerder dan te snel uit huis geplaatst? Uitgangspunt moet hoe dan ook de veiligheid van het kind blijven. Op dat punt mogen geen concessies worden gedaan.

Nederland is een rijk land, een van de rijkste landen van de wereld. Kinderen hoeven niet, zoals in veel arme landen, na een crisis thuis op straat terecht te komen om daar, aan hun lot overgelaten, te overleven door diefstal of prostitutie.
Een kind heeft ook niet gevraagd om op de wereld gezet te worden. Het is, meestal, een bewuste keuze van de ouders. Als die de zorg niet aan kunnen, ligt er een verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Nederland is rijk genoeg om die verantwoordelijkheid aan te blijven kunnen.

Maar goed, we denken even met de financiën van de gemeente mee.
Een uit huis geplaatst kind komt vaak in een jeugdinstelling terecht. Een plek in een Jeugdzorg+ instelling kost minimaal 135.050 euro per kind per jaar. Dat is ruim 120.000 euro duurder dan een plaatsing in een pleeggezin. Mijn vrouw en ik zijn nu twaalf jaar pleegouders. Als ik het goed uitreken hebben we de gemeente dus minimaal 1.440.000 euro aan uitgaven bespaard!

Logisch dat Ede liever een kind bij een pleeggezin plaatst. Volgens de gemeente zijn  financiële overwegingen echter niet de belangrijkste reden. Hun uitgangspunt is dat als kinderen niet in het biologische eigen gezin kunnen blijven wonen, een gezinssituatie in een pleeggezin het beste alternatief is.

Het is een mooi uitgangspunt. Niet alle kinderen die in een instelling verblijven, zijn echter geschikt om in een pleeggezin te wonen, maar waarschijnlijk veel ook wel. De beperking zit hem op dit moment in het tekort aan beschikbare pleeggezinnen. Om het aantal pleeggezinnen te vergroten wil de gemeente pleegouders tegemoet komen. Gedacht wordt aan een inkomensvergoeding als een pleegouder vanwege de zorg voor het pleegkind minder wil gaan werken. Ook (gedeeltelijke) financiering van een noodzakelijke verbouwing is onder voorwaarden mogelijk.

De gemeente Ede doet dus een beroep op de samenleving om een financieel probleem te helpen oplossen. Het beroep wint aan kracht doordat de verantwoordelijk wethouder Leon Meijer zelf pleegvader is. Als iemand met zo’n drukke baan tijd vindt om pleegvader te zijn, kan tijdgebrek voor niemand een argument zijn om het niet te doen.

Voor wie overwegen wil de stap naar het pleegouderschap te zetten: in de week van 31 oktober tot 7 november is het de week van de pleegzorg. Zie ook de volgende website https://pleegzorg.nl/week-van-de-pleegzorg/  met alle achtergrondinformatie.

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *