Natuurcompensatie Sportpark Otterlo is een drama

De uitvoering van natuurmaatregelen bij het Sportpark Kastanjebos in Otterlo wordt zo langzamerhand een langslepend drama. Wat zeg ik? Dat is het al.
Hoe zat het ook alweer? In 2015 maakte burgemeester van der Knaap namens de gemeente Ede een afspraak met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME). In ruil voor natuur compenserende maatregelen zou de SME zijn bezwaren tegen de bouw van het sportpark, in een kwetsbaar gebied in en naast Nationaal Park De Hoge Veluwe, intrekken. Opmerkelijk detail: in de gesloten overeenkomst staat uitdrukkelijk dat het verboden is de gronden te gebruiken (dus het sportpark in gebruik te nemen) als niet is voorzien in de afgesproken maatregelen.
Wat gebeurde er vervolgens:

De SME trok haar bezwaar in.
Het sportpark werd in 2016 geopend.
In februari 2020 is vastgesteld dat de gemeente nog steeds niet voldaan heeft aan de afgesproken maatregelen.

Hoezo?

Het geluid overschrijdt de geldende normen. Wellicht moet de geluidswal zelfs opnieuw aangelegd worden.
Ook het gebruikt licht overschrijdt de normen.
De parkeerplaats is niet volgens de afspraken ingericht.
De bekalkingsproef die uitgevoerd zou worden is nooit opgestart.
De ruigtestrook voor dassen moet opnieuw ingeplant worden, etc.

Moet het sportpark nu dicht? Formeel kan de SME dit nu afdwingen. De vraag is echter of je de Otterlose voetballers het slachtoffer moet laten worden van falend gemeentelijk beleid. Mijn oudste zoon zou dat zeker betreuren want hij speelt vanmiddag thuis met het tweede van Otterlo en ik wil, als dit stukje af is, ook even gaan kijken.

Waarschijnlijk krijgt de gemeente dan ook wel een nieuwe kans om alsnog aan de afspraken te voldoen. Dat gaat natuurlijk niet voor niks en dat betekent dat de kosten van het sportpark nu richting de vijf miljoen euro gaan. KASSA!

Je kunt je afvragen wie er politiek verantwoordelijk is voor dit akkefietje. Nou ja, wie niet eigenlijk? In het huidige College is de laatste twee jaar wethouder de Pater van Gemeentebelangen verantwoordelijk. Hij nam het over van de wethouders Meijer van de ChristenUnie en Weijland van D66 uit het vorige College. Deze wethouders kregen het tijdens een feestelijk moment in een raadsvergadering in december 2017 in hun maag gesplitst van wethouder Vreugdenhil van het CDA. Aanleiding van dat feestelijk moment was overigens de afronding van het project Kastanjebos Otterlo. Tsja.

Als de gemeenteraad iemand verantwoordelijk wil houden is er dus genoeg keus. Sterker, als ze bereid zijn wat verder terug te kijken dan komen ook de VVD, de PvdA en de gemeenteraad zelf in beeld. Misschien kan deze taak daarom beter door de lokale rekenkamer en/of een columnist van Ededorp uitgevoerd worden.

Bij de opening van het sportpark in 2016, door wethouder Vreugdenhil, werd gememoreerd dat de meeste sportparken langs een snelweg of bij een bedrijventerrein aangelegd worden maar dat dit park prachtig naast de Hoge Veluwe ligt. Prachtig ja, maar ook een drama met een hoog prijskaartje.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *