Moet de vos dood?

De jager kwam uit het midden in het weiland gelegen bosje. Hij was over het hek gestapt en naderde de moeder vos die haar burcht met jongen verlaten had en nu tussen de koeien in het weiland liep. Koeien van een boerin die het op een afstandje zag gebeuren. Een boerin die elke ochtend als ze naar de koeien liep vol blijde verwondering naar de vossenburcht tuurde.
Pang, de jager schoot met een gemikt schot de vos dood. De boerin was verontwaardigd, sinds 2006 mogen vossen weliswaar weer vrij worden geschoten maar alleen als er toestemming is van de grondgebruiker. Die toestemming had hij niet. Een drama, de jonge vosjes bleven zonder moeder achter.

Een bevriende boer, tevens vogelaar en jager, had er niet zo’n moeite mee. ‘Vossen doden veel vogels en daarom moeten ze bejaagd worden,’ was zijn commentaar. ‘Misschien zijn er te weinig vogels,’ reageerde ik.

Dat er te weinig vogels zijn, vindt in ieder geval de vogelbescherming. Weidevogels zoals grutto en kievit gaan hard in aantal achteruit. Volgens de vogelbescherming is echter niet de vos de belangrijkste oorzaak hiervan maar de intensieve landbouw en het veranderde landschap in Nederland. Intensieve landbouw betekent monotone graslanden met een lage waterstand waar vroeg gemaaid wordt. Daardoor is het leefgebied van weidevogels in grote delen van ons land verdwenen. Ook stadsuitbreiding en wegenaanleg hebben dit negatieve effect.

Om de vogels te redden moeten er meer en voldoende grote bloemrijke weilanden met een hoge waterstand komen, waar boeren later maaien en insecten weten te overleven. Voordeel hiervan is ook dat weilanden met zo’n hoge biodiversiteit een droge zomer makkelijker zonder beregening overleven. Grasland dat bijvoorbeeld vooral uit Engels raaigras bestaat, blijft in een droge zomer alleen groen als de boer de regeninstallatie aanzet.

De vos doden is dus niet de oplossing voor het redden van weidevogels. De vogelbescherming protesteerde daarom tegen een lobby van de jagersvereniging KNVJ die de mogelijkheden om vossen te doden wil uitbreiden en zo weidevogels wil redden.

Maar ja, met zo’n protest heb je nog geen andere landbouw. Daar is meer voor nodig. Voorbeeld. Een bevriende boer wilde zijn melkveebedrijf verkopen aan iemand die het bedrijf wilde uitbreiden om er met twee gezinnen van te kunnen leven. Een vergunning tot uitbreiding zit er echter met de nog deze week aangescherpte milieueisen niet in.
Ik ben blij met die milieueisen, maar ik gun een boer ook een toekomst. Dat kan alleen als er anders, milieuvriendelijker geboerd wordt en de boer een hogere prijs voor dat milieuvriendelijker product krijgt. En dat  kan als de consument bereid is die prijs te betalen en natuurlijk ook het inkomen heeft om die prijs te betalen.

De weidevogel redden, de boer redden, de vos redden, het milieu redden. Het kan, maar de vraag is hoeveel we er voor over hebben.

 

Bronnen:

Financieel dagblad 1 juni 2019: Geen mening, maar wetenschap: verlies van biodiversiteit is schadelijk

Vogelbescherming: Massaal doden vossen zal grutto niet redden

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *