Cijfertjes

Ik ben zo’n man van de cijfertjes. Geen wiskundige, maar gewoon iemand die vroeger de tafels uit zijn hoofd moest leren, kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Over delen straks meer.

Ik heb een wat vreemde carrière achter de rug, waarbij eigenlijk overal het werken met cijfers voorkwam. Het begon met mijn 4-jarig dienstverband bij de Landmacht. Een jaar daarvan bracht ik in Suriname door, waarbij het werken met cijfers vooral bestond uit het tellen van je manschappen tijdens de patrouilles om er geen kwijt te raken. En het tellen van de Parbo’s (literflessen bier) waarmee je de dorst leste. Daarna naar het ISK in Harskamp waar het tellen van diezelfde manschappen en vooral de munitie en aanverwant van belang was. Ook daar dus cijfertjes, zoals bij de vuurdoop (gevechtsbaan) waar men met een genummerde helm rondkroop zodat ik vanuit de controletoren kon omroepen: “Nummer 17 KONT naar beneden”.

Na die tijd 2 jaar bij Schaap Citroen van Gelder (juweliers), waar ik me voornamelijk bezig hield met het natellen, wegen en controleren en calculeren van de verkoopprijzen. Cijfertjes, cijfertjes.

Toen naar Iddink alwaar in het sollicitatiegesprek de directeur me vroeg hoe ik van een prijs exclusief BTW een prijs inclusief BTW maakte. In het tweede gesprek vroeg de adjunct-directeur of ik wist hoe ik van een prijs inclusief BTW een prijs exclusief BTW maakte. Mijn cijfermatig/rekenkundig inzicht bleek van dien aard dat ik er vervolgens ruim 42 jaar bleef hangen. Wat cijfers al niet kunnen doen.

In die 42 jaar heb ik er alles gedaan wat je maar met cijfers kunt doen. De boekhouding, personeelszaken, inkoop, verkoop offertes maken, etc. etc. In de loop der jaren werden (na de reorganisatie in 81 gingen we met z’n tweeën door) door de groei veel taken overgenomen door anderen. Het commerciële rekenwerk bleef, net als het rekenwerk dat hoort bij de 7 keer dat we zijn verhuisd, hebben gebouwd en ver/aangebouwd. Ook optimaal gebruik van magazijn- en opslagruimte werd becijferd. Iddink is er groot mee geworden en ik zit in hun collectieve geheugen als “Mister Excel”. In de ene hand mijn cijfermatige onderbouwingen, in de andere hand het veelvuldig overleg met hen die moesten doen. Want ik ben een mensenmanager, maar met onderbouwing van cijfertjes veel cijfertjes.

Waarom dit hele verhaal zult u denken? Welnu, omdat we in deze tijden worden overspoeld met cijfertjes. Cijfertjes van alle kanten over vele zaken maar nu met 2 hoofdzaken: Corona en Economie. En bij beide onderwerpen worden we overspoeld met cijfers die niet kloppen, ongewis zijn en vaak meer onrust veroorzaken dan waar ze voor bedoeld zijn: rust door goede cijfermatige onderbouwing. Cijfers omtrent Corona worden gepresenteerd alsof ze de waarheid zijn en een getrouw beeld geven. Maar dat is dus niet zo. Er ontbreken bronnen, tijdstippen van aanleveren zijn onjuist (voorbeeld: men geeft vandaag een sterfgeval van eergisteren door en die wordt dan in de cijfers van vandaag opgenomen). Dagcijfers geven dus een vertekend beeld en je moet naar de tendens kijken over een langere periode van een week of 2 weken. Ook de cijfers over de Economie en dan de impact van het Coronavirus kloppen niet en geven scenario’s die straks de prullenbak ingaan. Cijfertjes, cijfertjes.   Ik word er soms al gek van, maar hoe komt dat dan over bij hen die minder met cijfertjes hebben?

Delen, ik zou er op terugkomen. We moeten meer delen en dan bedoel ik dus niet de zondvloed aan onjuiste cijfertjes. Dit is een tijd waarin we steun, gevoel, waardering en naast onze financiële rijkdom ook onze geestelijke rijkdom delen met elkaar. Ook de openbare ruimte moeten we met zijn allen delen net als de voedselvoorraden. Dus houdt 1,5 meter afstand en niet hamsteren. En de cijfertjes? Die vindt u toch nog op mijn Twitteraccount, maar met mate. Bekijk ze in het licht van het hier opgemerkte. Deel uw aandacht voor elkaar en blijf gezond, daar reken ik op!

1 thought on “Cijfertjes

  1. Leuk artikeltje. Fijn dat je bij delen uitkomt. Vraag: : Ik zocht een plaatje met cijfertjes voor mijn artikeltje in ons wijkblaadje. Kwam hier terecht – waar een picture niet goed voor is. Mag ik het plaatje met cijfers gebruiken of zit er “octrooi” op?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *