Kleur Bekennen in Ede

In onze buurgemeente Veenendaal zal dit jaar de ‘roetveegpiet’ zijn intrede doen. De beoogde Sint aldaar wil daarom niet meer komen en mag dus als ‘weigersint’ worden aangemerkt. Dit bracht mij er op om maar eens te informeren hoe er in politiek Ede over deze heikele kwestie wordt gedacht. Vol verwachting klopte mijn hart dan ook toen ik (alfabetisch) langs de verschillende fracties ging voor een eerste reactie:

Burgerbelangen: Wij hebben wel heel gemengde gevoelens bij deze zaak. Aan de ene kant zijn wij erg begaan met monumenten en tradities en willen we graag dat de zwarte piet ook echt zwart blijft. Aan de andere kant hebben we met al die medewerkers van de Sint wel te maken met een tsunami aan zeer donkergekleurde personen met heel andere normen en waarden. Die zich dan ook per definitie ronduit dom gedragen. Pim Fortuyn zou het ongetwijfeld achterlijk hebben genoemd. Gelukkig zijn ze tot nu toe elk jaar weer op tijd vertrokken voor opvang in eigen regio maar we moeten er niet aan denken die ze hier massaal een permanent verblijf gaan aanvragen.

CDA: Als het college wil vastleggen dat de piet slechts met een roetveeg moet worden uitgedost heeft ze ons nodig omdat wij al sinds mensenheugenis in het centrum van de macht in Ede zitten. Het CDA zal dit plan echter niet bij voorbaat steunen. Daarvoor willen wij toch wel wat wisselgeld ontvangen. En dan moeten B&W echt niet aankomen met zo’n netje chocolademunten of onze drie-letterige partijnaam in chocoladeletters. Zouden we echter als volledige naam ‘Het Christen Democratisch Appèl afdeling gemeente Ede’ mogen opvoeren dan verandert dat deze zaak natuurlijk wel iets.

CU: Onze partij staat er wel wat dubbel in wat betreft de kleur van de pieten. We hechten enerzijds sterk aan traditie maar sluiten ons bij voorbaat ook niet geheel af voor enige verandering. Sinterklaas is echter wel hèt familiefeest bij uitstek hè! Gezellig bij elkaar komen als hoeksteen van de samenleving. Daar mag dan ook absoluut geen afbraak aan worden gedaan. Wij zullen dan ook onvoorwaardelijk elk akkoord steunen waarin continuering van het oergezellige gezinssamenzijn in haar eeuwenoude vorm centraal staat. Hierbij zal uiteindelijk de kleur van de pieten wat ons betreft van ondergeschikt belang moeten zijn maar we neigen wel naar handhaving van zwart.

D66: Wij willen graag de gehele organisatie rond het Sint Nicolaas gebeuren bestuurlijk hervormen. Het aantal zwarte pieten moet drastisch omlaag. Daarvoor wil D66 het ontslagrecht voor de werknemers van de Sint versoepelen en nieuwe pieten krijgen niet meer een eeuwenlang contract maar slechts voor de tijd dat de sinterklaasperiode duurt. Wat dit oplevert wil de partij dan ook investeren in kenniseconomie om het opleidingsniveau van de pieten echt op een hoger peil te brengen, want dat is echt nodig. Verder zal het gebruikt gaan worden voor de financiering van de halvering van de veestapel. In het geval van het paard van Sinterklaas zijn we er nog niet helemaal uit hoe dit aan te pakken. Handig zou zijn dit per referendum aan de burgers voor te leggen maar vanwege tegenvallende uitslagen in het verleden zijn we daar intussen wel erg terughoudend in geworden.

Bij de Democratische Kiezers Ede deed helaas niemand open toen er stevig op het raam werd geklopt en even later zelfs door de schoorsteen naar binnen werd geschreeuwd. Het volume van de satelliettelevisie stond namelijk nogal hoog. Later bleek dat de fractievoorzitter op dat moment de politieke lijn van de machthebbers in het verre Spanje, het thuisland van de Sint, met zeer grote belangstelling en instemming aan het volgen was.

EdeNu en Fractie Wijnsouw laten weten veel affiniteit met de medewerkers van de Sint te hebben omdat deze fracties na alle scheidingsperikelen ook veelvuldig de zwarte piet toegespeeld hebben gekregen door hun voormalige politieke partner.

Gemeentebelangen: Wij stemmen zoals gewoonlijk wel in met waar het college ook maar mee komt in deze materie. Wij willen alleen maar meer leuke dingen doen voor de Edenaren. Dus daarom zijn wij dan ook voor veel langere openingstijden van winkels, horecagelegenheden en terrasjes gedurende de gehele periode dat dit leuke Sinterklaasfeest duurt. We pleiten gedurende diezelfde tijd verder voor meer en vooral bredere parkeerplaatsen voor zwangere vrouwen en nog heel veel andere groepen leuke mensen.

GroenLinks: Onze partij heeft inderdaad grote moeite met de zwarte piet. Wij gaan voor vergroening. Wij willen hem, haar of er juist tussen in, ongeacht verdere geaardheid, dan ook liever in veel kleurvarianten laten verschijnen met een lichte voorkeur voor groentinten. Vanwege het dierenleed willen we een direct verbod op marsepeinkikkers en muizen en alleen maar consumptie van fairtrade chocoladeletters. Pepernoten mogen slechts worden gemaakt uit niet-genetisch gemanipuleerde granen bij voorkeur door onze eigen huisbakker P.G. van den Berg. Verder pleiten wij voor meerdere windmolens en zonnecollectoren op de boot van de Sint om de schadelijke roetuitstoot te reduceren en zo binnen de gestelde stikstofnormen te blijven. Verder alleen maar biologisch geteeld voer voor het paard van Sinterklaas. Ook zal de regenboogvlag hoog in top op de boot van de Sint moeten worden gehesen om de veelkleurigheid van alle pieten te benadrukken.

PvdA: Het is ronduit een lastig onderwerp. Wij doen dan nu ook formeel geen uitspraak over deze materie. Laten onze leden tijdens de eerstvolgende ledenvergadering op 6 december er zich maar over uitspreken. Gezien onze historie is rood als pietenkleur wellicht een goed idee maar dan zijn er altijd weer van die zeurpieten buiten de partij die roze geschikter vinden. Dit zogenaamd omdat dit tegenwoordig ideologisch beter bij ons zou kleuren.

SGP: De lijn der orthodoxie zeer koersvast volgend zien wij dan ook geen andere weg die zou kunnen leiden naar een inkleuring van pieten anders dan het zwart dat zo wezenlijk kenmerkend is voor onze achterban. Wij kunnen in het geheel geen schriftuurlijke argumenten vinden die roetveegpieten, dan wel een andere variant, zou mogen rechtvaardigen. Dit geldt tevens, mocht men onverhoeds in de toekomst, ook een vrouwelijke Sint Nicolaas begeren. Ook dan zal van onze zijde een zeer principieel, volmondig en hartgrondig neen gaan klinken.

SP: Hoewel wij niet in de raad van Ede zitten hebben we wel degelijk een visie op dit onderwerp. De SP is al jaren bezig de arbeidsomstandigheden van de pieten aan de kaak te stellen. Hun loon blijft sterk achter bij die van andere beroepsgroepen, zoals bij bijvoorbeeld de zwartwerkers. Bij de laatste CAO-onderhandelingen heeft de Sint de pieten nog opgeroepen tot sterke loonmatiging. Dit terwijl hij al eeuwenlang stinkend rijk is. Aan dit asociale beleid moet dan ook een einde komen. Hierbij roepen wij dan ook alle pieten op, wat voor kleur ze ook krijgen, als protest maar eens met gulle hand tomaten te gaan strooien. 

VVD: Wij kijken bij het welbevinden van de heel grote groep zwarte pieten toch liever heel primair naar de financiële positie van hun werkgever. Onze grootste zorg is dat Sinterklaas in economische zin zich goed kan blijven profileren en ook elk jaar weer groei gaat doormaken. Daar zullen alle pieten, los even van hun kleur, uiteindelijk ook van mee kunnen profiteren.

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *