GESMOORD DOOR HET AKKOORD

Stelt u zich even de volgende hypothetische situatie voor: Een flink aantal partijen in de gemeenteraad van Ede is van mening, dat in het kader van een gezonde tegenmacht, de EdeDorp columnisten voortaan (dik) betaald moeten worden met gemeenschapsgeld. Uit een gehouden enquête is intussen gebleken dat er wel een meerderheid van de Edese bevolking te vinden is die dit wel heel sympathieke idee van harte ondersteunt.

Er wordt dan ook door deze partijen gezamenlijk een motie ingediend om een raadgevend referendum hierover te organiseren. Het debat volgt. Hierin pleiten de voorstanders van deze motie hun de blaren op de tong. Maar al gauw wordt duidelijk dat de motie zal sneuvelen. De grootste collegepartij is direct heel duidelijk. Jullie kunnen praten, enquêteren, moties indienen en referenda houden… maar vergeet het maar!

Er is namelijk in het collegeakkoord vastgelegd dat er geen cent naar die knakkers van dat krabbelende dorpscollectiefje gaat. Een aantal partijen in het college worden nog stevig ondervraagd want die waren anders altijd zo voor financiële ondersteuning. Maar die moeten toegeven dat ze met handen en voeten gebonden zijn aan het akkoord. Kortom dit voorstel wordt als gevolg van politieke koehandel zo van tafel geveegd.

Deze situatie is vergelijkbaar met wat er zich afgelopen donderdag op de Bergstraat afspeelde. Onderwerp zondagsopening van de winkels in Bennekom. Een flink aantal partijen is wel voor. Binnen het college is er zelfs eentje die het liefst alle winkels en horecagelegenheden op de dag des Heren open zou willen zien. Maar ja, die heeft dat punt ingeruild voor een stevig pakket aan ‘leuke dingen voor de mensen doen’.

De heldere boodschap van een drietal collegepartijen is dan ook: jullie kunnen hoog en laag springen maar die winkels in Bennekom gaan gedurende deze raadsperiode niet open. Punt uit! Dat is dus allemaal heel inherent aan politiek bedrijven. Eigenlijk niets nieuws onder de zon maar dit voorval deed mij in ieder geval verder nadenken over het werkelijke democratische gehalte van ons politieke systeem.

Gerrit Heij van de SGP sprak in een videobericht over deze materie dat de verkiezing op zich al een afspiegeling is van wat de kiezers willen en daarom tegen een referendum is. Dat valt nog maar te bezien. In de huidige Edese gemeenteraad zit wel een meerderheid die voor deze zondagsopening is. Toch blijven de winkels in Bennekom dicht op zondag door de politieke dominee/koopmansgeest van een minderheid in de raad.

Wat mij betreft blijven al die winkels gewoon op zondag dicht. Daar gaat het mij dan ook niet om. Waar het wel omgaat is dat democratie in principe betekent de koers wordt gevolgd waar een meerderheid van de burgers/raad voor aanwezig is. De ene keer zal dat u en mij bevallen en een andere keer liggen we daar ’s nachts wakker van. Ik ga deze materie eens verder grondig doordenken. U ook? Alle politieke partijen in Ede ook?

1 thought on “GESMOORD DOOR HET AKKOORD

  1. Stel dat jullie betaald zouden worden door de GEMEENte, dan ben je toch meteen monddood, wie betaald bepaald, zo lang er een meerderheid zit in het gemeente bestuur van biblebelt hemelbestormers is er niks te halen, hun wil is wet in naam des heeren enz. dus word hun gedachtegoed ons door de strot gedrukt. nou zal het mij als geboren en getogen Bennekommer een rotzorg zijn of winkels op zondag open zijn of niet, die keuze zou dus bij de winkelier zelf moeten liggen vind ik, maar het gaat weer over DEN GROOTEN STADT Ede, daar kan het wel , de zogenaamde buitendorpen, ach daar wonen de sufferdjes, het plebs der gemeente, die des zondags dan maar naar den grooten stadt Ede moeten kruipen , het liefst met de STADSBUS , ook zo leuk alle bussen in en naar Ede heten ineens stadsbussen, terwijl de enige echte stadsbus, die naar Wageningen lijnbus heet . maar dit ter zijde. ik vind dat jullie ongesubsidieert verder moeten schrijven, ik geniet van jullie stukjes tegengas , dus ga zo door.

    enuuh allemaal fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.

    Groeten Piet

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *