De Nijlpaarden

In 2015 sloten een aantal jonge ambtenaren zich 24 uur op in het gemeentehuis van Ede. Ze noemden zichzelf de Poema’s en hadden als doel gesteld een specifiek maatschappelijk probleem in één etmaal op te lossen. Er werd toen gekozen voor ‘social impact bounds’. Veel te elitair natuurlijk. Voor de doorsnee burger was bijvoorbeeld zwerfvuil wellicht duidelijker geweest. Maar goed, het was een sympathiek initiatief!

Via sociale media probeerde men toen interactie op gang te brengen met betrokken burgers om tot een oplossing te komen. We zijn intussen 5 jaar verder en hele ‘poema project’ is aan een vroegtijdige dood ten prooi gevallen. Ook het uiteindelijke resultaat is snel in de vergetelheid geraakt. Toch zou dit concept wel eens heel waardevol kunnen zijn en mijn voorstel is dan ook het eens in de Edese politiek te introduceren!

Sluit dus een aantal raadsleden (of fractievolgers) op en laat hen niet eerder los dan dat een specifiek probleem is opgelost. Doe dat bijvoorbeeld in een leegstaand winkelpand in het centrum, daar hebben we tenslotte genoeg van. De betrokken Edenaar kan daar vrij in- en uitlopen voor consultering c.q. advisering. Niet op zondag natuurlijk want dan is de toestroom niet meer representatief voor de Edese bevolking!

De bevlogen/kritische burger zal vast wel de moeite gaan nemen om zich bijvoorbeeld in het voormalige V&D gebouw te melden. Het levert vast meer op dan zo’n geldverslindend raadgevend referendum waarvan de interpretatie dan weer leidt tot iets naar gelang een specifieke buurt er voor of tegen is, in plaats van het in de gehele gemeente algemeen door te voeren. Goed, concreet ziet het plan er dan ook zo uit:

Zet van elke politieke partij er dus eentje achter de tralies zodat niet de macht van het getal heerst. En echt niet eerder op vrije voeten voordat het probleem werkelijk is opgelost. Laten we dit clubje van twaalf (!) de ‘Nijlpaarden’ noemen. Grote bek, dikke huid, traag en log zich voortbewegend in de politieke vijver. Ik denk dat deze manier heel veel oordeels- en besluitvormende vergaderingen en schorsingen gaat schelen!

De roep van (t)huis en haard zal ronduit sterk zijn en dat zal de besluitvorming significant versnellen. Mochten ze er op een één of andere manier toch niet uit kunnen komen dan is een hulplijn toegestaan. Ze kunnen dan contact opnemen met EdeDorp waar de raad van wijze columnisten dan vervolgens het salomonsoordeel zal uitspreken. Die doet dat trouwens graag en geheel belangeloos voor de Edese samenleving!

Ik denk dat burgemeester René Verhulst later in z’n memories op zijn periode in Ede wel zal terugblikken met “Na introductie van het oordeels- en besluitvormingsproject De Nijlpaarden hield ik zeeën van tijd over omdat er amper meer vergaderd hoefde te worden. Ik heb mij toen intensief op het hardlopen kunnen storten en heb vervolgens de Edese marathon een paar keer achterelkaar gewonnen!”

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *