Het nieuwe WFC-plan!

In mijn ambitie om een megascoop voor ededorp.nl te scoren had ik een list bedacht. Ik dacht: ik bel even met de provincie om te vragen of ze even een kopietje van dat nieuwe plan naar mij wilde mailen.

Luchtig maar dwingend sprak ik de medewerker van het callcenter van de provincie toe dat het wel lekker zou zijn als ik dat stuk vandaag zou kunnen krijgen. Het was tenslotte openbaar en het was vandaag al weer vier dagen geleden dat het was ontvangen door de provincie. Vandaag was afgelopen maandag.

De dame van het callcenter had werkelijk geen idee waar ik het over had maar ging haar best doen en dan weet je wat er gebeurt: je krijgt een mailtje dat de provincie binnen 10 werkdagen reageert op je verzoek.

Weg scoop.

Dat is jammer maar ook raar. Dat hele WFCE, WFC, WFE wordt gebouwd met gemeenschapsgeld. Er word uiteindelijk over beslist door de gemeenteraad en die wordt ook al betaald met gemeenschapsgeld. Maar eerst schijnt het naar het college te moeten. Je raadt het al: ook die worden betaald met gemeenschapsgeld. Ook de mensen van de provincie die er over gaan beslissen: gemeenschapsgeld.

Dan zou je denken dat er bij al die raadsleden, wethouders, statenleden en gedeputeerden er een soort van nederigheid aanwezig is. Een vorm van dienstbaarheid. Dat ze een bepaalde verplichting ervaren naar hun kiezers om in ieder geval transparant te zijn, zeker als het om zulke grote bedragen gaat.

Hoe groot zijn die bedragen? Twee keer vroeg de VVD aan de wethouder hoeveel de WFE tot nu toe had gekost. Twee keer kregen ze geen antwoord. En twee keer liet ze de wethouder ontsnappen. Hoeveel het in totaal gaat kosten weet nog niemand. Er zijn zelfs schattingen van 60 miljoen maar het zou ook de helft kunnen zijn. Volgens mij is er niemand die het weet.

Het lijkt me hoe dan ook vrij normaal dat zo’n openbaar stuk, dat al een week geleden bij het college en de provincie belandde, voor iedereen toegankelijk is. Maar dat is het niet. Zit de wethouder nu in zijn vuistje te lachten dat lekker niemand het weet behalve hijzelf? Of staat hij weer huilend te stampvoeten dat het de WFE door moet gaan, maakt niet uit hoeveel het kost?

Dat laatste zal niet het geval zijn want iedereen weet: die WFE gaat er komen. Wat iedereen ook al weet: de Edese democratie ligt aan het infuus. Dat blijkt nu maar weer. Een week nadat het nieuwe plan voor de WFE openbaar werd is het nergens te krijgen.

Er zal waarschijnlijk een strategie aan ten grondslag liggen, bedacht door de veelkoppige afdeling bestuur en communicatie van de gemeente Ede. Iets in de geest van ‘verhoog de tijdsdruk bij de raad en Provinciale Staten zodat het allemaal wat makkelijker door de besluitvorming is te loodsen.’

Alleen dat al lijkt me een reden om tegen dat nieuwe plan te stemmen. Als je zo met democratische waarden als transparantie en openbaarheid omgaat dan verdien je een tegenstem. En niet één maar een meerderheid.

Maar zet het vandaag in ieder geval even online?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *