Feitenhelaas

Het was een prachtig politiek debat dat je maar zelden ziet in Ede. Het interpellatiedebat over biomassa op 6 februari. Met zwetende wethouders, doordrammende raadsleden en een voorzitter die zoveel mogelijk aan damage control deed.

De uitkomst van het debat was voorspelbaar: een informatiesessie. En dan nu, vier (!) maanden later gaat het gebeuren. Daaraan voorafgaand komt het college met een feitenrelaas. Met maar weinig feiten maar wel met veel waardeoordelen. Het lijkt alsof de propagandamachine van Warmtebedrijf het stuk heeft geschreven en dat zou mijn eerste vraag zijn: “Heeft Warmtebedrijf dit stuk gezien, gecorrigeerd of aangevuld voordat het naar de raad ging?” Maar ja, ik zit niet in de raad.

In het begin van het rapport gaat het al mis: “de opwekking van warmte via verbranding van uit de regio afkomstig resthout kan als duurzaam worden aangemerkt.” Dat is geen feit. Dat is een mening en dan ook nog een hele domme. Het verbranden van hout is niet duurzaam. Nooit.

Wat ook altijd een feit leek is dat we in Ede de meest schone, groenste en milieuvriendelijkste centrales van Nederland, wat zeg ik, de wereld, hadden. Maar verdomd, na een paar kritische berichten in de media blijkt Warmtebedrijf ineens de uitstoot van biotroep met 25 tot 35% te kunnen reduceren. Grappig he? Dat feit dat het allemaal niet schoner kon dan in Ede blijkt dus ‘achterhaald’.

En het kan nog beter. Een soort A+++ biomassacentrale. Het kan dus wel. Alleen wil Warmtebedrijf dat niet zelf betalen. Daar moet weer een subsidie voor komen. Warmtebedrijf ontvangt inmiddels zo’n 120 miljoen subsidie maar het is nog niet genoeg blijkbaar want Edenaren moeten via hun energiebelasting het Warmtebedrijf subsidiëren om niet vergiftigd te worden met (ultra)fijnstof. Redelijk schaamteloos om dit debat te gebruiken om nog eens een extra subsidie te scoren.

De vervuiler ontvangt, de vervuilden betalen.

Ook met het éénschoorsteenprincipe worden meningen gepresenteerd als feiten. Ten behoeve van de efficiency hebben de centrales twee ketels. Een grote ketel zou meer uitstoten. Maar dat is nou precies het punt! Als omwonende heb je er niets mee te maken of het Warmtebedrijf efficiënt (lees: winstgevender) kan produceren. Bij een grote ketel gelden strengere normen, daar heb je als Edenaar behoefte aan. Dat is gezondheidswinst. Dus juist daarom wel het éénschoorsteenprincipe toepassen.

Sommige feiten staan er wel in. Dat in die paar jaar het Warmtebedrijf vijf keer betrapt is op een overtreding. Maar misschien zijn het er meer en zijn niet alle overtredingen vermeld. Waarschijnlijk zijn er veel meer overtredingen geweest maar zijn die niet geconstateerd. Maar over opgelegde boetes of straffen lees je niets.

Wat ook een feit is dat er een meting heeft plaatsgevonden aan de Knuttelweg waarvan het rapport ineens de status ‘concept’ kreeg. Dat is raar. Ambtenaren proberen nu uit alle macht dit rapport in de bureaulade te houden door WOB-verzoeken af te wijzen. Maar dit feit staat er natuurlijk niet in.

Ook andere informatie waar de raad om vroeg staat niet in het memo. Geen beantwoording van vragen over de hoeveelheid en herkomst van de biomassa. Geen rapportages van (ultra)fijnstof. Maar wel wervende teksten over de biomasssacentrales gemaakt door iemand die om wat voor reden dan ook het bedrijf een warm hart toedraagt.

Ondanks alle poeha over transparantie blijven vragen van burgers (de mijne zijn van 10 februari) onbeantwoord en worden belangrijke feiten ook in dit memo onder de pet gehouden. Het is na het Berenschotrapport het tweede stuk dat als je het goed leest maar tot één conclusie kan leiden: stop met het opstoken van bossen en gebruik gewoon nog een jaar of tien gas.

 

Lees hier het memo van het college

 

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *