Bergstraattentakels

De administratieve lastendruk op de burelen van www.ededorp.nl stijgt inmiddels tot ongekende hoogten. Dagelijks vliegen de facturen van de columnisten je om de oren. Daarnaast zijn er de rekeningen van de lokale cafés, waar inspiratie wordt getankt, studiereizen en andere vage bonnetjes die moeten allemaal worden verwerkt. En betaald. Dat laatste vormt het grootste probleem. Tijd voor een subsidie dacht ik dus.

In eerste instantie leek het gemeentehuis het meest aangewezen instituut om de armlastige columnisten van een aalmoes te voorzien. Nu er al zes miljoen is uitgegeven aan het WFC zou een donatie uit de gemeentepot van zo’n 10% van dat bedrag toch wel op zijn plaats zijn. Zeker nu het bezoekersaantal van www.ededorp.nl die van het WFC gaat overtreffen. Niet vanwege een explosieve stijging het aantal bezoekers van de website, maar vanwege de dalende prognoses van het WFC.

Door voortschrijdend inzicht, dat me gelukkig maar weinig overkomt, bedacht ik me dat niet iedere politicus staat te juichen als onze begroting door de raad moet worden goedgekeurd. Niet iedereen kan even goed tegen kritiek. En die staat hier nog wel eens te lezen. Bovendien zou het vervelend zijn als de subsidieaanvraag voor de Voedselbank niet gehonoreerd kan worden omdat ededorp.nl net een graai uit de gemeentekas heeft gedaan.

Gelukkig hebben we in Ede andere instanties. Stichting Idee in Uitvoering bijvoorbeeld, rijk geworden dankzij Stichting Media Netwerk. Die laatste had nog gezegd dat het geld alleen mocht worden besteed aan mediagerelateerde zaken. Dat leek me dus een goede kans. Na het indienen van de aanvraag bleek dat in het bestuur van Idee in Uitvoering ongeveer dezelfde mensen zitten als in de gemeenteraad. Bovendien bleek het bestedingsdoel door de wethouder te zijn veranderd van mediazaken naar Bennekomse buurtbarbecues en Wekeromse wipkippen.

Handig, want dan hoeft de gemeente dat zelf niet te subsidiëren!

Om toch mijn eigen managementfee veilig te kunnen stellen dacht ik nog aan het HvA-cultuurfonds in Ede dat als doel heeft de belangen van de burgers van Ede te bevorderen. Door het ondersteunen van culturele, sociale, maatschappelijke, sportieve en recreatieve activiteiten in de stad Ede. Omdat de schrijvers van deze website Edese burgers zijn en er zelfs ééntje iets aan sport schijnt te doen leek ook dit me een goede match. Maar zoals Harmen Quast al uitgezocht had: de bestuurders van de stichting worden benoemd door diezelfde mensen uit het gemeentehuis. HvA-geld gaat dus naar kunst, toevalligerwijs vooral in omgeving van de Bergstraat.

Handig, want dan hoeft de gemeente dat zelf niet te subsidiëren!

Andere instanties dan? Het van Lagenfonds: Edese ambtenaren en politici. De Geurt van Lonkhuyzenstichting? De burgemeester zelf zit in het bestuur. In alle ‘onafhankelijke’ stichtingen die een potje met goud bewaken zit de Edese politiek wel met een vinger in de pap. Een vinger aan de lange arm van de Bergstraat. Als er ergens een zak met privaat geld uit te delen valt dan springt de politiek er bovenop. Dat lijkt me wel een onderzoek van de rekenkamercommissie waard! En wie zitten daar ook al weer in? Een voormalig fractievoorzitter van de PvdA, een politica van de SGP en een ambtenaar uit Tiel. Tja….

Mocht er dit weekend bij u worden aangebeld door iemand die vraagt om lege statiegeldflessen dan is dat waarschijnlijk een schrijver bij ededorp.nl.

Doneer vooral wat, volle flessen mag ook!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *