De brutalen hebben de halve wereld…

Wat moet het toch heerlijk zijn wanneer je bediend wordt door welwillende overheden die steeds opnieuw oog hebben voor de wensen van jou als chauffeur van je geliefde automobiel. Je mag snel en nog sneller, je moet soms iets langzamer, je mag met heel veel tegelijk op veel rijbanen naast elkaar, je mag altijd eerst, je mag zitten in je droge, verwarmde of gekoelde voertuig, je mag meewarig kijken naar de horde rennende of snel doorfietsende figuren voor je neus die jouw snelheid durven te onderbreken.

Langzaam verkeer is blijkbaar een hinderlijke onderbreking voor de chauffeur die meent dat hij of zij altijd voorrang moet hebben. En of de chauffeur gelijk heeft! Op elk kruispunt, op elke weg mag de auto altijd eerst. De stoplichten zijn er volledig op ingesteld, de wegen zijn voor 80% ingericht voor de auto’s. Op een enkel plekje na… en dat zint de automobilist niet altijd.

Op rotondes en zebrapaden stoppen veel auto’s op het laatste moment, soms met piepende remmen en het liefst geven de bestuurders al een dot gas, voordat de verkeersdeelnemer deze verlaten hebben. De boodschap is helder: ‘ff opschieten graag’.

Hard remmen, vlak voor de fietser of voetganger je voertuig stilzetten, soms zelfs ongeduldig gebarend dat je door moet lopen of fietsen, het overkomt mij dagelijks. Dat je soms van schrik stilstaat voor de aanstormende auto, is vaak een grote ergernis voor de chauffeur. ‘Aansteller, duurt het nog langer…’

Het is onvoorstelbaar hoe weinig tijd, rust en mogelijkheden de gemeente Ede geeft aan de verkeersdeelnemers die juist alle ruimte zouden moeten hebben.

In weer en wind, steeds vaker in extreme weersomstandigheden, moet de kwetsbare deelnemer eindeloos wachten tot alle auto’s voorbij zijn en zelfs dan nog moet de voetganger en fietser eindeloos wachten. Met geconcentreerde blikken op de stoplichten vliegen zij vervolgens uit de startblokken op het moment dat zij enkele tellen een groen licht krijgen.

Is er dan geen enkel raadslid of wethouder die zich met enige regelmaat door Ede begeeft te voet of met de fiets en zelf ervaart hoeveel voordelen de automobilist krijgt ten koste van de fietsers en voetgangers? Is er dan geen enkel gekozen politicus die zich in wil zetten om in Ede de kwetsbare verkeersdeelnemer alle ruimte en tijd te bieden? Die baanbrekende maatregelen durft te nemen om de automobilist te motiveren uit hun energie slurpende auto te komen en van Ede een gemeente te maken waar waardering uitstraalt naar overige verkeersdeelnemers? Waar de fietspaden breder worden gemaakt, er niet alleen een snelfietsroute komt, maar meer waardevolle, ruime en het liefst stoplichtvrije fietspaden? Waar meer groen komt in de stedelijke omgeving en voetgangers en fietser altijd, maar dan ook altijd net zoveel voorrang krijgt.

Dat zou pas een beslissing zijn: een visie waaruit blijkt dat er meer oog is voor een infrastructuur waar fietsers en voetgangers gelijkwaardig deel mogen nemen aan het verkeer en de openbare ruimte. Als bonus zorgen deze maatregelen ook nog voor een schonere en gezondere leefomgeving.

Politiek Ede: durf andersom te besturen en heb het lef om een keuze te maken voor een mooie gezonde toekomst voor Ede. Met een nieuwe stationsomgeving, goed bereikbaar OV en schone, milieuvriendelijke verkeersmaatregelen zet u daarmee een gemeente op de kaart die klaar is voor de toekomst!

1 thought on “De brutalen hebben de halve wereld…

  1. Helemaal mee eens. Verkeerslichten zijn afgestemd op maximale doorstroming van verkeer.
    Als fietser sta je lang te wachten in de regen of felle zon terwijl de automobilist makkelijk iets langer zou kunnen wachten, droog, warm en koel.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *