SCHIJNBARE FUTILITEITEN

Op de website van de gemeente Ede is het verslag te lezen van de presidiumvergadering van december 2020.  Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de partijen van de gemeenteraad van Ede, de griffier en natuurlijk de voorzitter van de raad, de ongekozen burgemeester Verhulst. Overigens, de griffie zorgt er tegenwoordig keurig voor dat de verslagen van die vergaderingen redelijk op tijd gepubliceerd worden op de website van de gemeente Ede. Tot zover niets aan de hand. Hoewel?

Het verslag van die vergadering is interessant. Bijvoorbeeld een itempje over het plaatsen van onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad.

Citaat uit het verslag van die presidiumvergadering: “René Verhulst (de burgemeester) herhaalt de regel dat in principe agenderingsverzoeken die door tenminste 3 fracties worden ondersteund worden meegenomen naar de Agendacommissie”.

Burgemeester Verhulst heeft het hierboven over de regel. Welke regel? Waar staat die regel? In het reglement van orde van de gemeenteraad? Neen, zeker niet! Hoezo moet een agenderingsverzoek door tenminste 3 fracties worden ondersteund? Waar staat dat? In het reglement van orde? Neen.

Volgens de burgemeester dienen agenderingsverzoeken meegenomen te worden naar de agendacommissie. Waar staat dat? In het reglement van orde? Nee hoor, echt niet!

Nog een citaat: ” Hij (de burgemeester) zal stringenter toezien of er voldoende valide argumenten worden gepresenteerd om een onderwerp te agenderen en of het verzoek voldoende wordt gesteund”. Dus de burgemeester gaat in zijn eentje bepalen of een onderwerp geagendeerd mag worden. Het moet niet gekker worden in  bestuurlijk Ede. Want is de burgemeester bijvoorbeeld het artikel 11 lid 3 van het reglement van orde vergeten?  De burgemeester van Ede is toch niet bezig op een slimme, lepe of slinkse manier zijn bevoegdheden uit te breiden? Kieperen we hier het reglement van orde overboord? Of zien we hier de start van een zogenaamd politburo? Dat kan ik mij nauwelijks voorstellen.

Vooruit dan maar, nog een citaat: “Verzoeken om voorstellen van de agenda af te voeren worden voorgelegd aan de vergadering waarbij uiteindelijk de meerderheid beslist of een vergaderorde verzoek wordt afgewezen of gehonoreerd”. Einde citaat. Dat is niets nieuws. Dat staat al jaren in het reglement van orde van de gemeenteraad.

Dit lijken futiliteiten. Maar langzamerhand gaat die handige burgemeester wel  in zijn eentje bepalen welke onderwerpen op de agenda komen van een gemeenteraadsvergadering. Het verslag van zo’n vergadering laat op een ontluisterende wijze zien dat het optreden van de burgemeester  manipulatief zou kunnen zijn of gewoon een gebrek zou kunnen zijn aan juridische en politieke kennis. Of domheid, of leepheid of slimheid of slinksheid. En dat die fractievoorzitters dat blijkbaar gelaten over zich heen laten komen! Wat een slappe politieke bibberknieën van die gasten!!

Dan nog even de statuten van het landelijke GroenLinks! Mag je als Amsterdamse wethouder van GroenLinks in Ede tegelijkertijd voorzitter zijn van de afdeling Oost van het Amsterdamse GroenLinks? Ik zou zeggen: lees die statuten van het landelijke GroenLinks eens! Ik geef toe dat dat wel enige moeite kost. In ieder geval dient deze wethouder zijn nevenfuncties op hele korte termijn te vermelden op de website van de gemeente Ede.

Gewoon doen beste man!

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *