HET GAAT TOCH GOED MET DE DEMOCRATIE IN EDE?

Het gaat toch goed met de democratie in Ede? Hoe vaak hoor ik dat niet!!

Vervolgens begin ik dan soms een lang verhaal over die lokale democratie. Maar wat wil je, drammers zijn niet populair. Want het voortdurend herhalen van hetzelfde is niet altijd leuk om te aan te horen, nee toch! Dat wil je eigenlijk niet weten. Maar ik ben heel vasthoudend en hieronder zal ik een paar voorbeelden geven van hoe de  lokale politiek en de ongekozen burgemeester met de democratie omgaan.

Een voorbeeld.

De gemeenteraad heeft een lange termijn planning voor onderwerpen die behandeld worden door de gemeenteraad. Die planning staat vermeld op de openbare website van de gemeente Ede. Dat lijkt keurig, maar de realiteit is toch weer eens anders. Er is een publieksversie van die planning en een planning voor de gemeenteraad. Dus de echte planning is blijkbaar geheim. Houdt de gemeenteraad iets achter voor de inwoners van Ede?

Een tweede voorbeeld.

Wie maakt die planning? Dat doet de burgemeester, samen met de griffier, de zogenaamde agendacommissie. Dus met onderwerpen kan door dat clubje in de tijd geschoven worden. Die planning wordt aangeboden aan het presidium. Dat zijn de fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier. Dat presidium kan die planning slechts voor kennisgeving aannemen. Nou, dat is lekker democratisch.

Een derde voorbeeld.

Voor een gemeenteraadsvergadering wordt de agenda opgesteld door de agendacommissie. Hoezo commissie? Die bestaat slechts uit de burgemeester en een ambtenaar, de griffier. De agenda is gebaseerd op de planning (die dus opgesteld wordt door de burgemeester en de griffier). Aan het begin van iedere raadsvergadering wordt dan uiteindelijk de agenda door de raadsleden vastgesteld. Natuurlijk veel te laat; de democratie verliest hier terrein! Vooraf dient de raad zelf te bepalen wanneer iets besproken  wordt. Dat kan niet, ik herhaal, dat kan niet solistisch bepaald worden door de burgemeester.

In deze voorbeelden kom je steeds weer de burgemeester tegen. Dat zou een burgemeester toch ook niet willen? Of de ongekozen Edese burgemeester juist wel!!? Of, en dat zou het geval kunnen zijn, heeft hij hier nog nooit over nagedacht? Het lijkt mij dan ook een opbeurende en troostende gedachte dat hij binnenkort  hierover  in conclaaf gaat met zichzelf .

Er zijn ook wel leuke voorbeelden die het presidium de bevolking voorschotelt. Dat kun je lezen in de verslagen van die club.

Bijvoorbeeld de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Ze zegt in een presidiumvergadering dat het speelse karakter van het vragenuur tijdens een raadsvergadering moet blijven. Nou, dat lucht op!

Begrijp ik goed van de ChristenUnie dat het vragenuur nu al een speels karakter heeft? Werpen de raadsleden dan elkaar kushandjes toe? Wordt vanaf het spreekgestoelte soms confetti de raadszaal ingeslingerd tijdens het vragenuurtje?

Een tweede voorbeeld. De fractievoorzitter van het CDA zegt ook iets tijdens diezelfde presidiumvergadering. Die wil niet achterblijven. Weer iets over het vragenuur. Let op, een citaat: “de onderwerpen missen zijns inziens soms actualiteit en de inleiding en beantwoording van de vragen mag korter/bondiger. In voorkomende gevallen is het stellen van schriftelijke raadsvragen wellicht een beter alternatief”.

Met andere woorden:  de fractievoorzitter van het CDA wil gewoon af van het vragenuur. Althans dat veronderstel ik.

Maar ach, de burgemeester van Ede zou ook nu weer kunnen zeggen (ik citeer hem letterlijk): “u bent de enige die er naar vraagt”. Dat lijkt mij een fantastisch onderbouwd argument om de vraag boven deze column te kunnen beantwoorden. Mogelijk kan hij ook nog in deze coronatijd zijn  nog schamele repertoire aan lijfspreuken uitbreiden: “alleen samen bepaal ik zelf waarover de gemeenteraad vergadert”.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *