De raadsvergadering van 15 oktober 2020

De beleidsnota van het college over de lokale gezondheid was afgelopen donderdagavond aan de orde. Op tv heb ik gekeken naar een futloos geheel, zonder enige passie, en wat eigenlijk misschien nog wel veel erger is, zonder enige humor. Maar toch een klein lichtpuntje in de beantwoording van de wethouder; hij zei: ik ben aan het zoeken naar een afronding” of  nog iets wat hij zei: “wij vertegenwoordigen Nederland”.

En er werd ook meegedeeld dat de uitvoeringsnota (hoezo nota?) later behandeld zal worden.

Wat een kolder. De uitvoeringsagenda wordt later ter informatie aan de raad gestuurd. Dat is alles. Er wordt niets meer in de raad behandeld. Zou de wethouder zelf snappen dat hij verdere democratische controle van de raad omzeilt? En slechts enkele partijen hadden door dat er hier geen sprake is van een kadernota maar louter een opsomming van gemeentelijke gedachten over lokaal gezondheidsbeleid.

De fractievoorzitter van Burgerbelangen hield een populistisch praatje over het naar school brengen van z’n dochter met zijn auto. De schoolkeuze, zo meldde hij, kan afhangen van voldoende parkeergelegenheid bij de school.

Dan het CDA, een mooi citaat: “alertheid blijft geboden”. Dank daarvoor. De SGP daarentegen had een uitstekende inhoudelijke bijdrage en kwam tot de kern van de beleidsnota door erop te wijzen dat de ambitie van het college niet groot is.

Een andere fractie vond dat de juiste zorg bij de juiste doelgroep moet komen. Ook dank daarvoor. Of, zoals dezelfde fractie meldde dat de juiste hulp geboden moet worden. Nogmaals dank!

Al met al, wat nu al ontbreekt, en wat toch heel goed geregeld is in de Wet Publieke Gezondheid, is een samenhangend geheel van doelstellingen, concrete acties en een tijdpad.

Maar er komt toch een uitvoeringsagenda?!?! Overigens praktisch gezegd, die agenda komt wel anderhalf jaar te laat! Maar de wethouder heeft toch een toezegging gedaan over die uitvoeringsagenda?. Ik begrijp dat  niet, want het raadsbesluit wordt vooralsnog niet veranderd, zo zei hij even terloops.

Dus de democratische oplossing is heel simpel!

Geachte gemeenteraad: kom met een amendement op het raadsbesluit en verander het besluit als volgt: “de uitvoeringsagenda zal in het derde kwartaal van 2021 ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad”

En ga dan over tot de orde van de dag.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *