Een lockdown voor biodiversiteit

Ik lees in het “Programma biodiversiteit” van de gemeente Ede, zoals gemaakt onder verantwoordelijkheid van onze biodiversiteit wethouder, de volgende tekst: “We realiseren het ons niet dagelijks, maar biodiversiteit is van levensbelang. De enorme rijkdom aan planten en dieren – van schimmels tot vogels, van kruiden tot zoogdieren, die allemaal met elkaar verbonden zijn – vormt het fundament van ons leven.”

Biodiversiteit is dus het fundament van ons leven. Als je dat vindt is, is het onbegrijpelijk dat diezelfde gemeente Ede al ruim een week eikenbomen met aaltjes aan het besproeien is als preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Want net als het middel Xentari dat Ede wil gebruiken, het onderwerp van mijn column van twee weken geleden, doden ook deze aaltjes de rupsen van tal van andere soorten onschadelijke vlinders. En met het doden van al die rupsen verminder je, nee vernietig je, biodiversiteit.

En juist het gebrek aan biodiversiteit is het grootste probleem, zegt Arnold van Vliet, voorzitter van het Kenniscentrum Eikenprocessierups in een interview in Dagblad Trouw: “We hebben ons ecologische systeem uitgehold. De insectenpopulaties zijn met 70 à 80 procent verminderd. De natuur is volledig uit balans.”

Die balans gaan we niet herstellen door met de eikenprocessierups ook alle andere rupsen op die eikenbomen uit te moorden. Dat past niet in een duurzaam biodiversiteit beleid. Het lijkt me verstandiger geduldig te zijn en af te wachten tot de te nemen en genomen biodiversiteit bevorderende maatregelen hun effect gaan hebben. Dat vraagt zoals van Vliet zegt “maatwerk, volharding en geduld.” Mogelijk, voeg ik daaraan toe, moet de overheid zelfs tot die tijd tot een lockdown overgaan in de maanden dat de eikenprocessierups overlast geeft. In plaats van rupsen vernietigen, kunnen we ze namelijk ook even uit de weg gaan. Dat zou in het uiterste geval kunnen leiden tot de volgende maatregelen:

Staat er naast uw huis een eikenboom met de eikenprocessierups? Blijf dan zoveel mogelijk binnen.
Moet u toch naar buiten, houd dan voldoende afstand tot de eikenboom. Omhels deze in geen geval.
Straten waarin veel aangetaste eikenbomen staan worden afgesloten.
Kantoren waar aangetaste eikenbomen staan worden gesloten. Werken gebeurt dan thuis zoveel mogelijk online.
Scholen met aangetaste eikenbomen gaan dicht. Lesgeven gebeurt online.
Speeltuinen en campings met aangetaste eikenbomen worden gesloten.
Kappers, fysiotherapeuten of horecabedrijven met aangetaste eikenbomen voor de deur gaan dicht.
Verpleeghuizen met aangetaste eikenbomen voor de deur mogen geen bezoek meer ontvangen.
Vliegvelden met veel aangetaste eikenbomen worden gesloten.

Ik ben het met u eens dat het vrijwel uitgesloten is dat een overheid ooit tot zulke zware ingrijpende maatregelen zal overgaan. Behalve misschien als het zou gaan om een levensbedreigende zaak. Bijvoorbeeld als het gaat om het redden van, zoals de gemeente Ede zegt, het fundament van ons leven. Dan is wellicht niets uitgesloten.

Bronnen:
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-eikenprocessierups-gaat-niet-meer-weg-en-dat-is-onze-eigen-schuld~bcc250ed/
https://ede.raadsinformatie.nl/document/7394018/1/Programma-Biodiversiteit-feb2019_DEF-21feb_DIGI_spreads_

 

1 thought on “Een lockdown voor biodiversiteit

  1. Ha, ja, heel goed om de corona pandemie qua lockdown af te zetten tegen het geringere probleem eikenprocessierups-overlast. Waarom in het grote wel dit soort vergaande maatregelen en in het kleine niet? Het tweede is toch makkelijker, minder ingrijpend, dan het eerste?
    Hoe het ook zij, laten we allemaal ons uiterste best doen om datgene wat we vinden, zeggen, schrijven ook in praktijk te brengen. Dus als we vinden dat we uiterst zorgvuldig moeten omgaan met biodiversiteit en het natuurlijk evenwicht, dan moeten we dat in ons gedrag, onze daden ook en juist waarmaken. Dat geldt voor personen én rechtspersonen, voor individuele burgers én overheden.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *