Een vurige preek

Het begint al zo’n beetje aan het einde van februari. Aan de etenstafel klinkt dan al “Ik heb zo’n zin in oud en nieuw!” Dat slaat niet op het gezellig samenzijn of het nuttigen van oliebollen en appelflappen. Nee, het grijpt al heel voortijdig vooruit op het motto: ‘Het mooiste werk is vuurwerk!’ Ik zucht dan maar eens diep en hou spontaan een ‘preek’, naar goede gereformeerde traditie opgebouwd rond drie kernpunten, namelijk ernstig ongerief voor mens, voor dieren en voor het milieu.

“Maar jij bent toch ook jong geweest?” klinkt er al gauw als ernstige tegenwerping. Tja… dat ben ik zeker en ik wil liever ook niet opbiechten wat papa ooit met vuurwerk heeft uitgespookt. Maar uit schuldbesef en de volledige inkeer die volgde wil ik de volgende generatie graag meegeven dat het verdwijnen van bepaalde dingen soms wel een weldaad kan betekenen. Dat er soms aan tradities zoveel nadelen kleven die het opheffen gewoonweg rechtvaardigen.

Afgelopen week pleitte burgermeester Gert-Jan Kats van onze buurgemeente Veenendaal voor een vuurwerkvrij oud en nieuw. Hij vindt de tijd rijp om de verkoop én het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden omdat vuurwerkvrije zones niet te handhaven zijn vanwege een tekort aan politie. Een andere buur, Apeldoorn wordt als eerste Nederlandse gemeente vuurwerkvrij. En hoe staat het er met dit dossier voor in onze mooie gemeente Ede?

Binnen het huidige college is GroenLinks al lang een voorstander van een verbod op consumentenvuurwerk. De VVD heeft al aangegeven hier helemaal niets in te zien. Maar wat nu, als het CDA en de CU binnen het college en de SGP er buiten, de sterke troefkaart van het rentmeesterschap eens gaan trekken? Dat er nu eens volmondig wordt gekozen voor het welzijn van mens, dier en milieu in plaats van de uiterst magere van een jaarlijkse gewoonte of die van de gezelligheid?

Het zou van groot lef getuigen als gemeente Ede ook meegaat in het beëindigen van de traditie van ernstige stank- en lawaaioverlast. Verstikkende en schadelijke rook- en kruitdampen. Opgeblazen ledematen, permanente blindheid en blijvende brandwonden. Angst en trauma bij (huis)dieren. Brand veroorzaakt door smeulende resten. Grote hoeveelheden afval in het milieu aan papier, hout en kleiresten. Hoog tijd voor inpassing van vuurwerk in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dus.

De discussie zal wel gaan knallen maar politiek vuurwerk zal het zeker opleveren. Ik reken op het gezonde verstand van velen in Ede. Ik zeg Apeldoorn achterna en Veenendaal voorbij. Hopelijk heeft deze column meer effect dan mijn vurig preken voor eigen parochie in huiselijke sfeer. Daar moet de blijde boodschap van een vuurwerkvrije samenleving nog verder ontkiemen. Maar ik blijf goede hoop houden. Met mij is het uiteindelijk ook goed gekomen…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *