Als De Stemming Er Niet Beter Op Wordt…

Afgelopen donderdag stond op de Edese politieke agenda de voordracht van de nieuwe wethouder in het college van B&W. Lex Hoefsloot moest gaan als gevolg van de beroerde stemming tussen hem en z’n eigen fractie. Dit gebeuren gaat nu dan ook de lokale politieke analen in als de ‘Lexit’. Hierna warme instemming door dezelfde fractie voor de ‘Arnhemse/Amsterdamse Groenlinkse/SP-er’ Geert Ritsema. Een man met veel bestuurlijke ervaring die in diverse hoedanigheden z’n stem al heeft laten horen.

Maar zijn komst naar Ede moest eerst nog wel even door de raad goedgekeurd worden. Vandaar dat er ook over gestemd ging worden. De uitslag was dan ook 34 voor/2 tegen en… 2 ongeldige stemmen. Een groot vraagteken rees op. Twee ongeldige stemmen? Je verzint het toch niet mensen. Je stemt als raadslid in met z’n komst of niet. Het is JA of NEE en bij twijfel is onthouding nog een optie. Maar het presteren om een ongeldige stem uit te brengen? Je verwacht dat eigenlijk helemaal niet op dat niveau hè!

Die 2 stemmen tegen plus die 2 ongeldige stemmen bij elkaar zullen toch niet van alle 4 raadsleden van GroenLinks Ede zijn geweest ging er nog even door mij heen. Maar in ieder geval is de komst van dhr. Ritsema nu een feit. Die avond stond er ook nog een andere stemming op de agenda. Een voorstel om een volwaardige kerstuitkering voor gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire te garanderen. Dit werd dan ook ruimhartig voorgesteld door alle partijen in de Edese raad m.u.v. de VVD en de SGP.

De getroffenen van deze onsmakelijke affaire hebben namelijk dit jaar recht op een uitkering van € 750. Er kunnen dus gedupeerden in Ede zijn die zich hiervoor bij de belastingdienst hebben gemeld. Nu mag dit geld dus op geen enkele manier verrekend worden met de bijstand of een andere gemeentelijke uitkering. Vandaar dan ook deze sympathieke motie die met 37 stemmen voor en 2 stemmen tegen werd aangenomen. Dit keer een levensgroot vraagteken als gevolg. Wie in ‘hemelsnaam’ waren die twee dan wel? Ik stelde vervolgens de vraag via twitter aan @RaadEde.

Het bleken inderdaad twee mannenbroeders te zijn. Je verwacht dat eigenlijk helemaal niet uit die hoek hè! Dat je dus geen sociale antenne hebt en niet aanvoelt hoe wezenlijk zo’n zaak is om voor te stemmen, wat uiteindelijk de VVD en de rest van de SGP-fractie wel deden. Ik denk dat ik wel (weer) van stemmingmakerij beticht ga worden. Maar mijn persoonlijke stemming en gemoedstoestand als betrokken Edese burger wordt er door zoiets niet echt beter op staatkundig gereformeerde vrienden!

 

 

In het kader van hoor en wederhoor heb ik contact gehad met SGP raadslid Arnold Versteeg, één van de tegenstemmers dus. Hier is zijn reactie:

Je wilt graag antwoord op de vraag waarom wij tegen de motie Volwaardige kerstuitkering gestemd hebben. Terechte vraag. Nu het antwoord: De wethouder gaf aan dat wat de motie vraagt ondersteuning van beleid is. Ook zei hij dat ze er al mee bezig waren. Kortom: als deze motie niet was ingediend was het ook uitgevoerd. Dan is de motie overbodig. En dus voor de bühne. Kortom: het doel, om deze mensen te ondersteunen, is goed.

En dan verschillend stemmen als fractie? Klopt. Wij hadden afgesproken om het oordeel van de wethouder af te wachten en dan besluiten hoe te stemmen. Alleen als iedereen thuis de vergadering volgt, daarnaast er een vertraging in beeld en geluid zit en wij een grote fractie hebben, dan duurt het even voordat je wat afgestemd hebt. Die tijd was er niet om e.e.a. eenduidig te krijgen. Het is wat anders als je naast elkaar in de raadzaal zit en je even wat fluistert met elkaar. Duidelijk?

 

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *