Ede belooft meer inclusie en diversiteit

Op mijn leeftijd (ik ben ondertussen al boven de 40) herinner je nog dat we het met elkaar eens waren dat racisme naar was. In onze laatmoderne samenleving lijken zoveel individuen op zoek naar wie ze zijn en waar ze bij horen dat je identiteit ontlenen aan je huidskleur of seksuele oriëntatie steeds normaler lijkt te worden. Mensen beoordelen op wat ze kunnen of doen vinden we maar ouderwets. Je moet mensen beoordelen op welk geslacht ze hebben, welke kleur hun huid is of op wie ze verliefd worden. Identiteitspolitiek, noemen ze het, meestal is het gewoon racisme of discriminatie.

Nu hebben mensen die racisme en discriminatie in deze tijd weer populair hebben gemaakt geen slechte bedoelingen. Meestal noemen ze zichzelf antiracist of hebben ze gewoon een hekel aan het uitsluiten van mensen op andere basis. Waarom ze dan net datgene waar ze tegen strijden als middel gebruiken om onrecht te bestrijden blijft voor mij lastig te begrijpen. Ik hoop maar dat ze het nieuws in de Verenigde Staten een beetje volgen en ontdekken dat we hier deze kant echt niet op willen.

Tot nu toe lijkt dit niet het geval, ook niet in Ede. Afgelopen donderdag verscheen er een berichtje op de website van onze gemeente. “Gemeente Ede belooft meer inclusie en grotere diversiteit.” Klinkt sympathiek en positief maar is ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. De gemeente belooft namelijk als werkgever een afspiegeling te zijn van de samenleving. De eerste vraag is natuurlijk: waarom, waarom is afspiegelen een doel op zich? Moet het personeelsbestand van de gemeente lijken op de samenleving? Heeft de Edese burger daar iets aan? Moet de afdeling Financiën en Control bestaan uit 29% mensen uit een huishouden zonder kinderen? Moet de afdeling Dienstverlening & Bedrijfsvoering bestaan uit 80% mensen zonder, 8% mensen met ‘een Westerse’ en 12% mensen met ‘een niet-Westerse’ migratie-achtergrond?

Mijn idee: mensen aannemen die geschikt zijn voor de taak die ze moeten uitvoeren. Zoeken naar de beste mensen zodat iedereen die in Ede woont daar baat bij heeft. Als je het gemeentehuis binnenloopt zie je artikel 1 van de grondwet op de muur. Gelijke gevallen, gelijk behandelen. Niet discrimineren dus. Niet kijken of de kandidaat homoseksueel, gereformeerd, katholiek, moslim, biseksueel, moslim, vrouw is – of een specifieke huidskleur heeft, maar kijken of hij/zij geschikt is voor de functie. Maar goed, het gaat niet over mijn idee. De gemeente heeft zich door het ondertekenen van een intentieverklaring gecommitteerd aan dit doel. De gemeente gaat er het komende jaar steviger op inzetten. We gaan afspiegelen dus.

8% van de Edese samenleving is onder de achttien jaar.
18% van de samenleving is boven de pensioengerechtigde leeftijd.
Gaan we hier iets voor verzinnen of hoeft het spiegelen hier niet?

Laten we dit maar even vergeten en eerst zorgen dat 44% van de 850 mensen die werken bij de gemeente Ede overgewicht hebben. Natuurlijk moet 98% geen Marokkaanse migratie-achtergrond hebben en mag er maar 1% een Surinaamse migratie-achtergrond hebben. 34% van de ambtenaren moet alleen wonen. 35% van de ambtenaren moet thuiswonende kinderen hebben. 69% van de ambtenaren mag niet hoog-opgeleid zijn. 15% moet zich eenzaam voelen en 42% mag niet sporten. 10,3% van onze ambtenaren moet stemmen op de PVV en 16% van het ambtenarenbestand moet bestaan uit SGP-ers.

Waar ik nog geen oplossing voor heb is dat 2,8% van de mensen die bij de Gemeente Ede werken tegelijkertijd werkloos moeten zijn om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn. Dat 3,7% van de ambtenaren een bijstandsuitkering moet ontvangen is misschien makkelijker te regelen.

Het is maar goed dat er bijna duizend mensen bij de gemeente werken want dat afspiegelen is zo simpel niet. Hoeveel reformatorische mensen werken er eigenlijk bij de gemeente Ede?

En dan nog de vraag of de afspiegeling moet gelden voor het gehele personeelsbestand of per afdeling? Mogen alle wethouders dezelfde huidskleur hebben? Moet 50% van de groenvoorziening vrouw zijn? Hoeveel homoseksuelen mogen er werken bij financiën? Is dit 2,3% of stiekem ook meer als er toevallig een goede kandidaat is met de verkeerde geaardheid? Of nog leuker: er werken op die afdeling alleen maar hetero’s en er komt een hele slechte biseksuele kandidaat, moet die het dan worden om af te spiegelen of kan er een goede kandidaat gekozen worden met de verkeerde seksuele oriëntatie?

Zo veel vragen! Het is om moe van te worden. In ieder geval ben ik heel benieuwd of het personeelsbestand van de gemeente Ede na dit ‘steviger inzetten’ straks een prachtige afspiegeling van de samenleving is en hoe dat er dan uitziet. We gaan het zien.

2 thoughts on “Ede belooft meer inclusie en diversiteit

  1. ?. Ben nu eigenlijk het meest benieuwd naar hoe de afspiegeling op dit moment is, en wie gaan we dan hoe vervangen om het ‘juiste’ te doen?
    Wordt nog wat, daar op de Berg. En op de kandidatenlijsten voor de raadsverkiezingen 2022 kan gelukkig nog even gebroed worden. Uit ervaring weet ik het voor al die keuze heren en -dames zo simpel nog niet is om het ècht goed te doen. En wie moeten die cie’s eigenlijk bemensen? En? En? Ik voorzie uitstel en demonstraties , en Rutte die de ME inzet! Maar ja, wie mogen de ME vullen, en wie ..? Hellup!!

  2. Een column om over na te denken!
    Maar 1 ding, die 69% laag opgeleid waar komen die dan terecht? Ik heb de afgelopen 2 jaar redelijk veel MBO’ers met de nodige ervaring de deur gewezen zien worden door de Ambtenaren van GE, omdat ze geen HBO papiertje hebben. Dat is iets wat mij boos maakt. Daarnaast inderdaad kwaliteit van personeel staat ver bovenaan. Diversiteit is belangrijk voor een bedrijf maar kwaliteit is belangrijker.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *