Prikorde

Waar eind vorig jaar veel mensen nog twijfelden is de vaccinatiebereidheid nu gestegen tot grote hoogte. Nu veel landen aardig op streek zijn met hun vaccinatieprogramma en er van nare bijwerkingen weinig is vernomen, rolt men de mouw op en wil men een prik. Zo snel mogelijk. Liefst nu.

Hier en daar is zelfs voorgedrongen. In zorginstellingen kwam het voor dat kantoorpersoneel of anderen die geen directe zorg verleenden plaats namen op de vaccinatiestoel en hun linkerarm aanboden ter inenting. Als dat op te grote schaal gebeurt wordt de hele prikorde door elkaar gehusseld. Er is nu eenmaal van overheidswege een bepaalde rangorde opgelegd waaraan iedereen zich moet onderwerpen. Anders wordt het een janboel met het coronavirus als lachende derde. En dat heeft al veel te veel lol gehad in 2020.

Er waren meer janboelerigheden te noteren.

Zo adviseerde de Gezondheidsraad consistent en consequent om eerst de kwetsbare ouderen te vaccineren en dan het zorgpersoneel. Het omgekeerde geschiedde.

Zo zeiden de huisartsen begin december dat ze nog niet klaar waren voor het vaccin en wilden zij in januari voorrang voor zichzelf.

Zo wilde de regering absoluut geen leeftijdsdiscriminatie bij behandeling op de IC’s, maar geven de ziekenhuizen voorrang aan de jongeren.

Zo wilde het zorgveld noodhulp van Defensie bij de directe zorg, maar stelde Defensie op eigen houtje hieraan een leger randvoorwaarden.

Je zult maar Mark Rutte heten dezer maanden, of nog erger Hugo de Jonge. Zijn voorganger viel medio vorig jaar van louter vermoeidheid ineens om. Het geeft wel iets aan hoe belastend het is om nu minister van Volksgezondheid te zijn. Behalve 17,3 miljoen bondscoaches blijkt ons land ook 17,3 miljoen ministers van Volksgezondheid te herbergen, die het allemaal beter weten en samen één gemeenschappelijke mening delen: Hugo de Jonge kan er niks van.

Vooral is men heel sterk in de analyse achteraf, zoals ook de doorsnee weermens over het algemeen uitblinkt in de nabeschouwing van het weer van gisteren.

Intussen hebben we ook nog een volksvertegenwoordiging. Deze moet natuurlijk ook wat te doen hebben. Toen de bewindslieden verantwoording kwamen afleggen over hun coronabeleid in de kamer vond deze er ook wat van. Vreselijk die beelden van Londense ziekenhuizen natuurlijk. Daar moet voor gewaakt worden, dus strengere maatregelen!

‘Daarom overwegen wij een avondklok,’ zei Rutte.

‘Nee, geen avondklok!’,  riep de kamer, daarvoor is het te vroeg!

De demissionaire excellenties zetten ondanks alles dapper door.

Gelukkig leven we in een land waarin de wetenschap serieus wordt genomen. Belangrijker wordt gevonden dan opinies en stellingen. De wetenschap is niet heilig, en zeker wetenschappers zijn dat niet, maar het is wel een belangrijke tussenstand van onze kennis. De meest betrouwbare die we hebben. We weten dus op grond van de wetenschap nu dat het virus niet verder kan springen dan 1 tot anderhalve meter. We weten dus ook dat we niet in groepjes moeten samenkomen. Dat moeten we doen zolang niet 50 tot 60 % van de Nederlanders ingeënt is. Als het daarvoor nodig is een avondklok in te voeren en ons daaraan te houden, dan is dat rot maar de minst slechte optie. Dus het minst slecht voor ons

Zijn wij flink en verstandig genoeg om nog even vol te houden?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *