DE GEZONDHEID VAN POLITIEK EDE

Op 15 oktober a.s. zal in de vergadering van de gemeenteraad gesproken worden over de nota lokaal gezondheidsbeleid 2020 – 2024. Op zich prima!

Maar toch enkele puntjes ter overdenking. Deze beleidsnota is uniek! Het is, denk ik, de enige gemeentelijke beleidsnota in Nederland, waarin een Franse bisschop wordt geciteerd!! Een Franse bisschop van een paar honderd jaar geleden. Het citaat: “gezondheid hangt meer af van voorzorgsmaatregelen dan van artsen”.

Zou de politiek verantwoordelijke wethouder Meijer een citatenboek op z’n bureau hebben liggen?

Nou vooruit dan maar, nog een citaat van diezelfde bisschop: “De zoetste wraak die een vrouw kan nemen op een man is door met hem te trouwen”

Ja, gewoon uit datzelfde citatenboek.

Maar nu naar de inhoud van die nota. De Wet publieke gezondheid uit 2008 (in latere jaren aangescherpt) geeft heel precies aan wat in een gemeentelijke beleidsnota over gezondheid moet staan. Daarnaast is de wet kort en heel duidelijk geschreven! Dus kun je de wet naast de nieuwe nota van wethouder Meijer leggen.

Bijvoorbeeld artikel 2: dit artikel 2 bepaalt dat iedere 4 jaar de gemeenteraad zo’n nota dient vast te stellen. Dat is in Ede in de afgelopen jaren niet gebeurd. Daardoor is een evaluatie van het beleid van de afgelopen 4 jaar niet mogelijk en dus staat daar niets over in de nota. Zijn de doelstellingen van de afgelopen 4 jaar, voor zover die bestaan, gehaald? Ik weet het niet.

Bijvoorbeeld: in het raadsbesluit staat dat de raad opdracht geeft aan burgemeester en wethouders om een uitvoeringsagenda uit te werken en die ter informatie te geven aan de gemeenteraad.

In de wet, met name artikel 13 lid 2, is heel duidelijk vastgelegd dat de gemeenteraad de doelstellingen formuleert en daarbij ook de resultaten noteert die behaald moeten worden en welke acties ondernomen moeten worden om de doelstellingen  te halen.

En wat heeft wethouder Meijer bedacht? Een vlucht naar voren. Er komt, volgens hem, een uitvoeringsagenda! En die agenda gaat het college maken en de raad mag die agenda inzien. Dat is in complete tegenstelling met wat de wet bepaalt. De gemeenteraad dient hier het voortouw te nemen en niet het college. Simpel. Maar dat kan een gemeenteraad toch niet over zich heen laten gaan!!?

Dan de term “ambitie” die het college veelvuldig hanteert. Ambitie betekent een streven naar iets. De wet is veel duidelijker en heeft het over doelstellingen. En dat zijn dus van te voren (in de beleidsnota!) vastgelegde doelen. En die doelstellingen, althans dat vind ik, moeten in de beleidsnota met het SMART-principe vastgelegd worden (dat principe hoeft toch niet hier uitgelegd te worden?).

Dan artikel 16 van de wet. Daarin staat vermeld (als je dat artikel goed leest) dat de beleidsnota voorzien moet zijn van een advies van de GGD.  Dat advies ontbreekt in de nota van het college.

Dan een paar opvallende zinnen in de nota: (eerst de leukste zin) “De ambities zijn niet droog van elkaar te scheiden”.

Nog een zin: “We spreken mensen aan op hun verantwoordelijkheden en de voorbeeldrol de (dat laatste woord staat er zo) ze voor kinderen en jongeren hebben” Een vraagje daarbij: hoe worden die mensen aangesproken, wanneer en door wie?

Dan: “voldoende AED’s” Wat is voldoende?

Of: “goed opgeleide burgerhulpverleners” Wie zijn dat? En er wordt meegedeeld dat AED’s en die verleners aangemeld moeten worden. Daar snap ik niets van.

Tot slot, in hoeverre is deze nota op B1 taalniveau geschreven ? (en wat dat is ga ik niet uitleggen). Deze nota is toch ook voor iedereen bedoeld. Simpele en duidelijke taal is nodig. Heeft de gemeente Ede de Direct Duidelijke Deal ondertekend? Niet dus. Gemeenteraad kijk op::www.directduidelijk.nl

Tot slot: gemeenteraad neem uw wettelijke verantwoordelijkheid en kom in actie over die nota die van onvoldoende wettelijke kwaliteit is. U, en niet het college,  moet het gezondheidsbeleid (en de wijze van uitvoeren) voor de komende 4 jaar bepalen!

 

Marcel van Dalen

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *