Perspectief

Het is zo’n optimistisch woord: perspectief. Je denkt direct aan vooruitgang, verbeteringen. Je verwacht in een perspectiefnota van de gemeente dus ook vooral goede voorstellen….