Ordnung Muss Sein

Op donderdag 30 maart had ik het plan opgevat om het centrum van de lokale politieke macht in levende lijve te bezoeken. Dit door de…