Irene Nota Bene!

Dissidenten, kent u dat woord? Ik zocht het even op voor u. Dat zijn dus individuen of groeperingen die zich verzetten tegen de overheersende opvattingen…