Droppingen

Fout! Het meervoud van een dropping is droppings. Dat wist ik niet of was ik vergeten. Wat ik niet vergeten ben zijn de droppings die…