1 april 2021

Ken je die mop van de premier die gekruisigd werd op Goede Vrijdag maar niet doodging?

Het was een memorabele 1 april dit jaar. Een toevallige foto op het plein van het Binnenhof van een vrouw met auto-immuunziekte die net te horen had gekregen dat ze corona had en wegvluchtte met al haar in der haast bijeengeschraapte paperassen onder de arm, leidde tot een marathon Kamerdebat dat de premier maar net overleefde (tussenstand op 3 april).

Deze politieke soap zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen tot ver buiten de landsgrenzen.  Daar overigens gebeurde de echte 1 aprilgrappen. Maar die werden dan weer niet begrepen.

In België deed een groepje lolbroeken een oproep via sociale media aan alle popliefhebbers voor een gratis open lucht concert. Duizenden fans kwamen tevergeefs bijeen in een park om daar door politie onthaald te worden op een waterkanon. Gevolg: rellen en rotzooi.

In Spanje was er iemand zo humoristisch om via dezelfde sociale media ouderen uit te nodigen om bij een depot een coronaprik te halen. Duizenden 70-plussers togen er heen en wachtten met opgestroopte mouw in de rij.  Daar loste de Spaanse RIVM dit creatief op. Ze trommelde uit alle hoeken en gaten de nodige vaccins op en gaven de ouderen hun inenting daadwerkelijk.

Maar wij Nederlanders werden dus getrakteerd op een aprilgrap die geen grap bleek.

Wie had de gewraakte functie elders uitspraak gedaan?

Teleurstellend antwoord dat haast wel garant moest staan voor een anticlimax: het was opgeschreven door een ambtenaar.

Volgende prangende vraag: waarom had Rutte mede namens Kaag gezegd dat er niet was gesproken over Omtzigt?

Onthutsend antwoord: Rutte had zich niet namens Kaag iets verkeerd herinnerd.

De kamer stond op zijn kop en een nietes welles debat ontspon zich waarin Rutte een minderheidsstandpunt innam: Ik heb niet gelogen, ik sta hier niet te liegen, ik spreek de waarheid. De meerderheid in de kamer vond het ongeloofwaardig. Ook dat de verkenners zich de passage niet meer konden herinneren vond de kamer allesbehalve overtuigend. Het rare was dat kwam vast te staan dat de premier juist Omtzigt een ministerspost had willen bieden, maar daar werd niet over gerept. Ook niet over het feit dat Rutte niet had gesproken over functie elders en dat het heel goed mogelijk is om onwaarheid te spreken zonder dat je dat opzettelijk doet. Alleen met opzet onwaarheid spreken namelijk is liegen. Zonder opzet geen leugen.

Als ik bijvoorbeeld van mijn buurvrouw hoor dat ze Rutte zo aardig vindt en ik zeg diezelfde dag aan mijn vrouw en de volgende dag tegen mijn overbuurman dat de buurvrouw op Rutte heeft gestemd, kan ik onwaarheid spreken want misschien heeft ze hoewel ze hem aardig vindt toch op een ander gestemd. Maar heb ik dan gelogen?  En als mijn vrouw ons gesprek in haar dagboek opschrijft en dat dagboek belandt via onze logerende kleinzoon bij mijn buurvrouw mag ze dan menen dat haar buren leugenaars zijn?

In elk geval heeft Rutte zijn politieke kruisiging overleefd en misschien is dat maar het beste voor het land op dit moment, hoewel ik niet zeker weet of dit nu waar, onwaar of toch een leugen is. Op dit moment ben ik net als Rutte wat in de war door het lezen van de vele vellen vol handgeschreven gekrabbel die verschenen zijn op 1 april 2021. Uitkijken dus dat ik me dit hele gebeuren niet verkeerd ga herinneren.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.