In Ede mogen intensieve veehouderijen nog steeds uitbreiden

Op 12 januari 2023 stond op de agenda van de gemeenteraad de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening 2022 – 1e ronde Agrarisch Buitengebied Ede 2012 en Natuurgebied Veluwe gemeente Ede 2013’.

Zo’n partiële herziening wordt ook wel een “veegplan” genoemd. Daarin regelt de gemeente allerlei kleine wijzigingen in het geldende bestemmingsplan, zoals omzettingen van de bestemming “bedrijven” naar “wonen”. Niet bijzonder, niemand heeft daar bezwaar tegen.

Daarom brengt het College van Burgemeester en Wethouders zo’n veegplan dan ook rechtstreeks in de raadsvergadering, zonder het van tevoren door de raadsleden te laten bespreken in een oordeelsvormende vergadering. Meestal lezen raadsleden dit soort hamerstukken maar beperkt of helemaal niet.

In het veegplan dat B&W op 12 januari door de raadsvergadering wilde loodsen, stonden echter een drietal opmerkelijke voorstellen tot wijziging. Voor drie adressen in het buitengebied werd voorgesteld om de bestemming van het perceel zo te wijzigen, dat de intensieve veehouderij die op het perceel gevestigd is, aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden zou krijgen.

Merkwaardig. Je zou denken dat de raad daar eerst eens over zou moeten debatteren met elkaar. Willen we in Ede de agrarische industrie nog verder laten groeien of staat dat op gespannen voet met de natuurdoelstellingen die de fracties met elkaar hebben afgesproken.

Drie fracties dienden dus een motie in om over die uitbreidingsplannen met elkaar van gedachten te wisselen. Dat waren de fracties van D’66, Groen Links en Mens & Milieu.

De motie werd verworpen met 8 voor en 30 tegen. De meeste gemeenteraadsleden willen dus kennelijk niet praten over de (on)wenselijkheid van ongelimiteerde uitbreiding van de intensieve veehouderij in Ede.

Een treurige zaak.

Stichting Milieuwerkgroepen Ede heeft het vastgestelde bestemmingsplan bestudeerd en besloten om tegen dat besluit beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Wij zijn van mening dat het tijd wordt dat alle mooie woorden die in de gemeenteraad gewijd worden aan de natuur in de gemeente Ede, ook moeten worden gevolgd door daden om die natuur te beschermen.

Jeannet Hubbeling

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *